Figgjo Fayence 1918-

Figgjo Kraftselskap AS grundades 1918 av Harald Lima och Sigurd Figved. Fabriken byggdes på mark med god tillgång på bra lera och för ayy klara sin elförsörjning uppförde de också ett eget kraftverk. Förutsättningarna var alltså goda att lyckas. Men det är inte förrän efter krigsslutet 1946 då Ragnar Grimsrud kommer till fabriken, som tillverkningen tar fart på allvar. Mycket på grund av Grimsruds nya modell och dekorutveckling. Ett år senare 1947, övergår de till ren Fajanstillverkning och byter namn till Figgjo Fajance AS.
Under 50-talet avstannar försäljningen, detta beroende på hård konkurrens från bl.a de Tyska porslinsfabrikerna. Försäljningen går ner med 50% och i sina försök att lösa de akuta problemen startas också tillverkning av Hotell och Restaurangporslin samt olika serier till Stormarknader. Den nya produktionen ger inte önskad effekt och allt slutar 1968 med en sammanslagning av Figgjo och Stavangerflint. Båda fortsätter dock som enskilda företag. Denna lösning håller bara i 5 år och 1974 tvingas de in i ytterligare en fusion, nu med Porsgrund.
Stavangerflint läggs ner 1979 och 1996 köps alla aktier i bolaget av Stavanger Investering AS där Ole Rugland står som ensam ägare. På 2000-talet har det gått bättre för Figgjo och försäljningen har ökat. Företaget är fortfarande i drift.
Konstnärer och formgivare: Leif Ueland, Ingegerd Råman, Constance Gaard Kristiansen, Olav Joa, Eli Oftedal Sømme, Anne Linn Olsen, Inger Johanne Egeland Rodvelt, Berit Halvorsen, Trine Natskår, Jens Olav Hetland och Johan Verde.

Exempel på Stämplar och signaturer
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012