AB L.E. Wahlström Karlstad ca 1915 - ca 1940

Lars Edvard Wahlström född i Sunnemo Värmland den 24 juli 1879, drev en grossistfirma i Karlstad tillsammans med Knut och Gunnar Wahlström. Verksamheten startade på tidigt 1900-tal och pågick fram till ca 1940. De sålde allt man kan förvänta sig av en grossistfirma och i sortimentet ingick naturligtvis också keramik. Det var enkla föremål legotillverkade i Höganäs av Andersson & Johansson, senare Höganäs Keramik. Föremålen som kunde vara skålar, fat, krukor, urnor och vaser skickades sedan i halvfabrikat till Karlstad där de målades och dekorerades, samt förseddes med grossistens egen stämpel - AB L.E.W. En hel del av varorna som såldes gick även till blomsterhandlare och begravningsbyråer. Lars Edvard Wahlström avled annandag jul 1945.
Exempel på föremål från L.E. Wahlström
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012