Rolf Adlersparre 1859-1943
Moder Svea av Rolf Adlersparre

Rolf Adlersparre, konstnär, skulptör och bildhuggare, född i Karlskrona den 31 juli 1859, son till kommendören Georg Adlersparre och Heliodora Ancarsvärd. Under åren 1883-1888 studerade han vid Konstakademien i Stockholm, därefter i Paris.

Efter utbildningen i Paris återvänder Rolf till Stockholm där han först bosätter sig på Grev-Thuregatan 20, därefter på Vasagatan för att slutligen hamna på Brahegatan. År 1902 lämnar han Stockholm och flyttar till Helsingborg där han får anställning på Höganäs-Billesholm AB, 1904-19 som sekreterare och 1919-26 som föreståndare på bolagets centralarkiv.
Rolf gjorde ett flertal byster och skulpturer, varav några producerades av Upsala Ekeby på 1800-talets slut. Han gjorde dessutom en mängd offentliga utsmyckningar som bl.a. Moder Svea på Stockholms Enskilda Bank, dekorationerna på Operaterrassen samt gudinnorna på Djurgårdsbron.
Rolf Adlersparre avlider i sitt hem på Södra Kyrkogatan i Helsingborg den 25 november 1943.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012