Alm's Keramik Göteborg ca 1950 - ca 1962

Ernst Idor Alm, konstnär och fiolbyggare, född i Göteborg den 30 september 1908, son till Ernst Fernando Alm och Hulda Viktoria Nilsson. Ernst som var mycket konstintresserad började sin karriär med studier på Valands Målarskola. 1938 gifter han sig med Britta Viola Teresia och kring 1950 grundar han företaget "Alm's Keramik" med verksamheten förlagd i en källarlokal på Nordhemsgatan (Linnéstaden) i Göteborg. Ernst var inte själv någon keramiker, därför hade han en yrkesdrejare och flera dekoratörer anställda som gjorde jobbet. Några av dem hade tidigare arbetat på Tilgmans Keramik i Göteborg, därav likheten med Tilgmans produktion.
Vid företaget arbetade bl.a. konstnärerna Ninnie Forsgren och Edit von Löwenhielm. Lockurnan till höger är osignerad, men gjord av Ninnie Forsgren under hennes korta period vid Alm's. Verkstaden lades ner i början av 1960-talet. Ernst avled i Göteborg den 11 december 1983, hustrun Britta 8 år senare, den 1 juli 1991.
Föremålen signerades "Alm's Keramik", ibland även med "GBG".

Källa: Berit Påhlsson (syster till Ernst Alm) och Ninnie Forsgren

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012