Kakelfabriken Alsnäs 1857-1861
Kakelfabriken Alsnäs grundas redan på hösten 1856 men driften kommer inte igång förrän i februari 1857. Ägare och grundare var Kakelugnsmästare Erik Larsson född i Vingåker 1831. Fabriken låg på Skebäcksvägen i stadsdelen Skebäck, i östra delen av staden. Från början sköttes all försäljning av Herr Jernkramhandlare Michael Alfort, en av de större grossisterna i Örebro på den tiden. I maj 1860 flyttades lager och utställning till änkan Sundblads hus på Köpmangatan, detta beroende på att fabrikens läge i Skebäck låg något avsides och med ett centralare läge skulle kakelfabrikens exponering och försäljning bli bättre. Tillverkningen låg av praktiska skäl kvar i Skebäck. Nu sköttes försäljningen direkt från fabriken eller genom den utställningslokal som fanns på Köpmangatan. 1861 slår sig Erik Larsson ihop med kakelugnsmakare B.H. Lundgren och bildar kakelfabriken Larsson & Lundgren.
En annons från fabriken kunde vara utformad på följande sätt:  Beställningar av Hvitglacerade Kakelugnar från nyanlagda fabriken i Alsnäs vid Skebäcksvägen emottages af undertecknad. Uppsättningar och lagningar ombesörjes äfven och utlofas all möjlig noggrannhet för att vinna en vördnad allmänhetens förtroende. Örebro och Alsnäs Februari 1857. E Larsson Kakelugnsmästare.

Kakelfabriken Larsson & Lundgren 1861-1883

I februari 1861 blir Erik Larsson och kakelugnsmakare Bror Hjalmar Lundgren kompanjoner och bildar Kakelfabriken Larsson & Lundgren. Sammanslagningen sker i Larssons Kakelfabrik Alsnäs och tillverkningen koncentreras i huvudsak till kakelugnar. Viss tillverkning av blomkrukor och stengodskärl förekommer också, men i mindre omfattning än tidigare. I december 1876 byggs fabriken ut och en ny mer kraftfull ångmaskin installeras. Produktionen ökar något och i slutet av 1870-talet har de stor framgång med sättning av kakelugnar enligt den s.k. "Ekmanska metoden" för vilken de också erhållit intyg utfärdat av Stadsarkitekt Th. Högström i Karlstad. P.J. Ekman i Stockholm är innehavare av ett patent som beskriver ny och bränslebesparande konstruktion av kakelugnar. Han lämnade sitt godkännande efter att Larsson & Lundgren uppsatt flera ugnar efter hans metod på Elementarläroverket för flickor i Karlstad.

1864 tar Bror Hjalmar Lundgren med sig hela familjen och flyttar till Stockholm. Avsikten är att återuppta den tillverkning han hade där tidigare. Lundgren är fortfarande delägare i Örebrofabriken men tillbringar fortsättningsvis mest tid i huvudstaden där han 1865 grundar B.H. Lundgrens Kakelfabrik. I Örebro fortsätter driften av Larsson & Lundgrens Kakelfabrik fram till 1883 då den säljs.

Alsnäs Kakelfabrik 1883-1887
1883 säljs Larsson & Lundgrens fabrik, detta troligtvis beroende på att Erik Larsson blivit sjuklig. Bara ett år senare, i april 1884, dör han. Han efterlämnar änkan Caroline Angelique, född Ritschel i Danmark 1853 samt fyra små barn i åldrarna 5-9 år. Caroline som endast var 31 år gammal när Erik dog, bodde kvar i Örebro med barnen tills hon själv dog 1892, därefter splittrades familjen.
Fabrikens nya ägare är Ossian Adlers, E.A. Setterqvist, P. Pettersson, G.A. Engelbrektsson, G. Hellberg och O. Flodin. De väljer att fortsätta driften under fabrikens gamla namn - Alsnäs Kakelfabrik och anställer Fridolin Ritschel som verkmästare. Fridolin var för övrigt bror till Larsons änka Carolina. Verksamheten fortsätter fram till årsskiftet 1886-87, därefter läggs tillverkningen ner och kvarvarande varulager bestående av 300 kakelugnar, formar och en del inventarier säljs till J.E Östbergs Kakelfabrik för 12.000 kr. Under perioden 1887-1890 använder Olof Flodin fabriksbyggnaden som grosshandel.

Fastigheten som bestod av boningshus med 11 rum, bodar och fabriksbyggnad i två våningar, såldes på auktion 21 augusti 1890 för 8.000 kr. Den tidigare delägaren i kakelfabriken Olof Flodin står som köpare och är därmed ensam ägare till fastigheten. Flodin säljer i sin tur till Fabrikör A. Eklund som omedelbart river fabriksbyggnaden och bygger en ny där han etablerar Alsnäs Stol och Möbelfabrik.
Stadsdelen Skebäck i Örebro 1909                                                                                                                Foto: okänd
Bror Hjalmar Lundgren driver sitt företag i Stockholm fram till 1892 då han går i konkurs. Sonen Pehr Hjalmar köper nästan omedelbart konkursboet och grundar det mer kända P.H. Lundgren & Co Kakelfabrik. 

B.H. Lundgren fortsätter som kakelugnsmakare. Han tar med sig sin son Josef och flyttar till Västerås där han övertar Tidholms Kakelfabrik. Han driver den därefter under namnet B.H. Lundgren & Co Kakelfabrik. Bror Hjalmar Lundgren avlider i Västerås den 24 augusti 1907.

Fabrikör A. Eklund driver Alsnäs Stol och Möbelfabrik i 4 år, därefter överlåter han verksamheten till annan person för 24.000 kr, Eklund är dock fortfarande ägare till fastigheten. Nya fabrikörens tid blir ännu kortare, fabriken läggs ner 1896 och verksamheten upphör. På platsen etableras istället Skebäcks Ångtvätteri och 1897 upplåter Eklund en del av bostadshuset till Filadelfiaförsamlingen.

Stadsdelen Alsnäs byter namn till Wadköping 1965.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012