Arbrå Kakelfabrik ca 1850 - 1921

Arbrå Kakelfabrik (även kallad Lundnäs Kakelfabrik), var den kanske nordligaste kakelfabriken i landet. Fabriken grundades i Lundnäs, Arbrå i mitten av 1800-talet och på platsen fanns också ett tegelbruk. Inledningsvis tillverkades bara enkla ugnar och tegel till kunder i Arbrå och närliggande orter. 
Efter flytt till Arbrå Station 1902 utökades sortimentet till att även omfatta praktugnar och senare även öppna spisar med mosaikinläggningar, för de sistnämnda erhöll de stor uppskattning och pris i form av guldmedalj 1913. Vid flytten 1902 ägdes fabriken av Adolf Ungers Industriaktiebolag och för driften stod disponent Petrus August Hallström.
Adolf Unger
Bror Almqvist
1904 var fabriken till salu alt. till arrende. De hade då ca 30 arbetare anställda, bl.a. formgivare Bror Almqvist och några modellörer. Under en kort period på 1910-talet hade de även ett ombud i Stockholm, gross- och trävaruhandlare Fabian Fredell vid Östra Station.
Totalt tillverkades ca 1.500 kakelugnar under fabrikens verksamhetstid och sista gången fabriken nämns i dagspressen är 1919. Andra uppgifter gör gällande att fabriken lades ner 1921.
Arbrå Kakelfabrik innan flytten till Arbrå Station Arbrå Kakelfabrik efter flytten till Arbrå Station
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012