Degerhof Porslinsfabrik 1743 - 1745
Efter godkännande av Kungliga Kommerskollegium i Stockholm uppför överjägmästare G. Boye en lerkärls- och porslinsfabrik i Degerhof 1743. Degerhof eller Degerhufvud som det hette på den tiden, är en gård i Skällviks socken i Hammarkinds härad (Söderköpings Kommun) och platsen där fabriken låg kallades Dalgärdet. Fabriken uppfördes vid ett vattendrag där de med hjälp av ett dammsystem kunde leda in vatten i fabriken. Tillverkningen bestod i huvudsak av nyttoföremål i fajans, men på grund av föremålens låga kvalité och skörhet, beslutade Boye att efter bara något år lägga ner tillverkningen. Idag finns bara rester kvar av dammarna, av fabriken finns inga spår.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012