Engvalls Kruk- och Kakelugnsmakeri 1867-1926
Engvalls krukmakeri på Ånstagatan 5. Bild Örebro Stadsarkiv.
Herman Gottfrid Engvall, krukmakare, född i Småländska Madesjö den 27 februari 1842. Han flyttade till Örebro i början av 1860-talet där han några år senare övertog f.d. Carl Leonard Öhrmans kruk- och kakelugnsmakeri. Verkstaden grundades av Öhrman ca 1850 och låg på gården 118 i Örebro. När Öhrman avled i kolera 1855 övergick ägandet till änkan som överlät driften till B.H. Lundgren. Efter Engvalls övertagande flyttas verksamheten till Ånstagatan 5 i stadsdelen Hermansdal.
Familjen Engvalls verksamhet som kruk- och kakelugnsmakare skulle därefter pågå i 59 år och företaget vandra från generation till generation. H.G. Engvall ägnade sig endast åt krukmakerigods, han tillverkade syltkrukor, spilkumar, skålar och blomkrukor. Efter bara ett par år överlåter han ägandet till hustrun Laura Matilda Engvall och sonen Karl Herman Engvall. I samband med deras övertagande startas också tillverkning av kakelugnar. Efter Lauras död 1887 står Karl Herman som ensam ägare till företaget.

I februari 1880 står Laura Matilda Engvall tillsammans med fyra andra krukmakare på Hindersmässan i Örebro och säljer lergods. Några av stadens kontrollanter passar då på att köpa 12 st kokkärl för att göra ett blytest, tre kärl köptes från var och en av de närvarande krukmakarna. Testet visade senare att användning av kokkärl från Engvalls kunde vara direkt hälsovådligt. När de användes för vattenkokning utlöstes bly från glasyren i så stora mängder att kontrollanterna häpnade. Detta fick naturligtvis inte förekomma och Laura Engvall beordrades att sluta tillverka kokkärl. Efter en tid hade hon emellertid löst problemet och tillverkningen kunde återupptas.

Hindersmässan i Örebro kring sekelskiftet.                                                                                                        Bilder Örebro Stadsarkiv.

Sist ut var Karl Herman Engvall, han ägde företaget under den längsta perioden 1888-1926 och i några register finns företaget också registrerat som Kakelfabrik. Även om Karl Herman gick in som ägare, drevs företaget av Laura Engvall under en övergångsperiod. Produktionen var av samma typ som tidigare och gick ut på att förse Örebro Stad med kakelugnar, nytto- och hushållsgods, de hade dessutom öppnat en egen Bosättningsaffär på Engelbrektsgatan 24, "Engvalls Bod vid frukttorget" som den kallades i folkmun.
Sagan om Engvalls Kruk och Kakelugnsmakeri har kunnat fått sitt slut i november 1898 då Engvalls hem stod i låga. En brand hade utbrutit på torkvinden men upptänktes turligt nog av några boende i fastigheten och kunde snabbt släckas. Ingen människa kom till skada. Den 26 juli 1926 är det över. Karl Herman Engvall lämnar in sin konkursansökan till Rådhusrätten i Örebro och i september samma år är konkursen beviljad. En verksamhet som pågått i 59 år har nått sitt slut. Karl Herman Engvall avled 9 år senare 1935.

Grötskål och Syltkrukor från Engvalls i Örebro, samt den stämpel som användes.

Annonsen publicerad 20 september 1901

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012