Erik Wahlberg ca 1710 - ca 1780

Erik Wahlberg, fajansmålare, född kring 1710, son till slottstimmermannen Mikael Wahlberg och Christina Tillander. Erik arbetade som fajans- och emaljmålare på Rörstrands Porslinsfabrik från början av 1740-talet till åtminstone 1768. Därefter beslutar han sig för att lämna Rörstrand och söka nya utmaningar i utlandet och man vet att han under åren 1769-74 arbetade som emaljmålare på Stralsunds Fajansfabrik i norra Tyskland. Erik Wahlbergs blomstermåleri på vaser, urnor och krukor beskrivs som Rörstrands bästa vid denna tid. Några av hans objekt finns bevarade på Kulturen i Lund och på Nationalmuseum i Stockholm. Vad som hände med Erik efter Stralsund är okänt. Han bedöms ha avlidit kring 1780.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012