Filipstads Kakelfabrik 1887 - 1906

Anders Gustafsson var kakeugnsfabrikör och föddes i Visnums Kil den 28 oktober 1848. Han grundar Filipstads Kakelfabrik 1887 och inledningsvis var tillverkningen relativt liten och sysselsatte bara ett tiotal personer. Leran hämtades från Uppsalas lertäkter och tillverkningen bestod i huvudsak av kakel och vitglaserade kakelugnar med varierande mönster. 1904 byggs fabriken ut och två år senare, den 20 juni 1906, brinner fabriken ner till grunden. Orsaken till brandens uppkomst tros vara en spricka i muren till glasyrugnen. Det blåste kraftigt denna dag vilket gjorde att branden snabbt kunde sprida sig i kakelfabrikens konstruktion. När röken skingrats kunde man se de två stora ugnarna stå kvar bland järnskrot och annat bråte. 

Allt tyder på att tillvekningen upphör i samband med branden. Det finns dock (förmodligen felaktiga) uppgifter som gör gällande att tillverkningen skulle ha återupptagits och pågått under ytterligare några år. Det går inte att hitta några belägg för att detta skall vara sant. Det finns heller inga annonser eller tidningsartiklar publicerade efter 1906 där fabrikens namn nämns.

Personer som kan kopplas till fabriken: Verkmästare Anders Gustafsson, Kakelugnsarbetarna Otto Larsson Holmstrand f. 1866 Ny, Emil Eriksson f. 1865 Kila, Gustaf Vilhelm Lundgren f. 1855 Karlsborg och Karl Leonard Reinhold Grönberg f. 1851 Göteborg.

Allt som fanns kvar efter branden 1906, var bråte och de två ugnarna

Annons 1890
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012