Filipstads Kakelfabrik 1887 - 1906 (1916)

Filipstads Kakelfabrik grundades 1887 och sysselsatte endast ett tiotal personer. Leran hämtades från Uppsalas lertäkter och tillverkningen bestod i huvudsak av kakel och vitglaserade kakelugnar med varierande mönster. 1904 byggs fabriken ut och två år senare, i juni 1906, brinner fabriken ner till grunden. Det blåste kraftigt denna dag vilket gjorde att branden snabbt kunde sprida sig i kakelfabrikens konstruktion. När röken skingrats kunde man se de två stora ugnarna stå kvar bland järnskrot och annat bråte. 

Allt tyder på att tillvekningen upphör i samband med branden, det finns dock uppgifter som gör gällande att tillverkningen skulle ha återupptagits och pågått under ytterligare ett tiotal år. Det går däremot inte att hitta några annonser eller tidningsartiklar publicerade efter 1906 där fabrikens namn nämns.

Personer som kan kopplas till fabriken: Verkmästare Anders Gustafsson f. 1848  Visnums Kil, Kakelugnsarbetarna Otto Larsson Holmstrand f. 1866 Ny, Emil Eriksson f. 1865 Kila, Gustaf Vilhelm Lundgren f. 1855 Karlsborg och Karl Leonard Reinhold Grönberg f. 1851 Göteborg.

Allt som fanns kvar efter branden 1906, var bråte och de två ugnarna

Annons 1890
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012