Fryksta Krukmakeri 1980-
Lars Bodin f. 1950 och Eva Bodin f. 1952 startar "Fryksta Krukmakeri" i Jonsbolsbacken utanför Kil 1980. Deras produktion är enkel och tidlös och består av bruks- och prydnadsföremål i drejat stengods. Det är skålar, kannor, krukor, muggar, amplar,  ljusstakar, pajformar och tallrikar m.m. De finns representerade på Konsthantverkarna Karlstad och de signerar sitt gods med "Lars" alt. "Eva" tillsammans med stämpel/etikett "Fryksta Krukmakeri".
Exempel på stämpel från Fryksta Krukmakeri

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012