G.A. Johnn Malmö 1909-1919

G.A. Johnn

G.A. Johnn (Gustav Adolf Johnn), bruksarbetare och fabrikör, född i Höganäs den 2 juni 1875, var ett av elva barn till krukmakare och arbetare No. 453 på Höganäsbolaget Gustav Adolf Johnn (1834-1901) och hans hustru mjölnardottern Johanna Skog (1835-1919). Far och son bar således samma namn. Fabrikör G.A. Johnn d.y. var gift med Ellen Eleonore Johnn f. Gröön (1879-1963) och hade efter sina skolstudier anställning som som bruksarbetare på Höganäsbolaget.
Efter några år i Amerika återkom Johnn till Sverige och fick då anställning vid dåvarande Norska Stenkärlsfabriken i Lomma. 1909 grundar han keramikföretaget G.A. Johnn Malmö. Hans tillverkning bestod av vaser, skålar, fat, krukor och amplar m.m. i lergods, ofta målade i skarpa oljefärger. Tillverkningen pågick fram till 1919 då han enl. uppgift tvingades lägga ner företaget p.g.av materialbrist. G.A. Johnn avled den 12 augusti 1938. Föremålen stämplades "G.A. JOHNN MALMÖ".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012