Georg Kristian Asplund 1873-1963

Georg Kristian Asplund, konstnär och porslinsmålare (född Lindholm) i Stockholm den 3 sep 1873, fosterson till specerihandlare Carl Ferdinand Asplund och slöjdlärarinnan Anna Davida Asplund. Georg börjar sin karriär som porslinsmålarelev vid Rörstrands Porslinsfabrik 1891 och som fullärd porslinsmålare under åren 1898-1911. Under dessa år flyttade familjen runt en del och bodde på flera adresser, från 1897 på Garvaregatan 1 tillsammans med fostermodern, därefter på Vestmannagatan 36 och från 1901 på Surbrunnsgatan 1 tillsammans med hustrun Hildur Maria Johanna Elisabet Nilsson, syster till den välkände konstgjutaren Otto Meyers hustru Anna.
Nämnas bör att även hustrun Hildur arbetade som porslinsmålare. Under åren 1904-07 föds döttrarna Maj-Lis och Britta och efter flytten till Gävle 1911 föds också sonen Olle Georg Carl Gustaf. Georg Kristian Asplund arbetade som porslinsmålare vid Rörstrands Porslinsfabrik under åren 1891-1911 och det är väl föremålen han gjorde där som rönt mest uppmärksamhet.
Efter flytten till Gävle 1911 arbetade han på Gefle Porslinsfabrik som porslinsmålare. Han skapade även en del dekorer där. Familjen återvänder så småningom till Stockholm där Georg kom att driva Centralantikvariatet på Kungsgatan. Georg Kristian Asplund avled i Stockholm den 16 januari 1963 och hustrun Hildur i Bromma 1970. Hans föremål signerades med "G", "GA" eller "GeA".

Värt att notera:
Av någon anledning har Georg Kristian Asplund fått fel namn i många källor, speciellt när det handlar om föremål tillverkade vid Rörstrand. Då går han helt plötsligt under namnet Johan Georg Asplund. Det har dessvärre aldrig funnits någon porslinsmålare med namnet Johan Georg Asplund. Det rätta skall vara Georg Kristian Asplund, både när det gäller Rörstrand och Gefle.

Ett stort tack till Bengt Hansén Östersund och Olle Meyer Stockholm för all forskningshjälp.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012