Göteborgs Lerkärlsfabrik 1906-1953

David R Söderström, fabrikör och grossist, bosatt i Göteborg från 1881 och då sysselsatt som Biljardägare. 1885 startar han egen rörelse under namnet D.R. Söderströms Agenturaffär och under perioden 1893-94 driver han också ett Värdshus på Allmänna Vägen 117-118.
1895 grundar han Tekniska Fabriken Jätten på Kronhusgatan 21 och två år senare omvandlar han sin agenturaffär till "Västra Sveriges Affärsbyrå". 1898 grundas Norska Lerkärlsbutiken på Västra Hamngatan 23 och året efter flyttas både Affärsbyrån och Lerkärlsbutiken till Andra Långgatan 3.
Vid Norska Lerkärlsbutiken ägnade sig Söderström främst åt att sälja lergods från andra tillverkare, bl.a. från Höganäsbolaget och norska tillverkare. Kring 1903 beslutar han att starta egen tillverkning under namnet Göteborgs Lerkärlsfabrik och 1906 läggs Lerkärlsbutiken ner. Den nya fabriken förläggs på en då icke namngiven gata i ett kvarter på Hissingen i Göteborg, där ligger även Göteborgs Porslinsfabrik.
1922 namnges gatorna runt om i kvarteret och Göteborgs Lerkärlsfabrik får då adress Kvillegatan, precis som porslinsfabriken. Tillverkningen bestod av bruks- och nyttogods som exempelvis skålar, sylt- och smörkrukor, terriner, bunkar, fat, baljor, spottlådor och blomkrukor. Senare tillkommer även prydnadsföremål i flera olika modeller och varianter. Under de första åren på 1900-talet erhöll Söderström både guld och silvermedaljer för sin produktion.
1910 ombildas fabriken till Aktiebolag och året efter avlider Söderström. Efter David R. Söderströms frånfälle fortsätter änkan Gustava Söderström driften i egen regi, först med hjälp av Carl Johan Wedblad, därefter under ledning av Hugo Säfström och senare även Harald Victor Berggren. I mars 1937 drabbades fabriken av en svår brand. Elden spred sig snabbt i träbyggnaden och brandkåren hade ett besvärligt läge med att hindra eldens spridning. Verkstaden med dess ugn och maskiner blev i det närmaste totalförstörda. Tillverkningen återupptas så småningom och pågår till 1953 då all tillverkning läggs ner. Ett år senare likvideras företaget.

Värt att beakta: I senare dokumentation och på priskurantens baksida anges att fabriken grundlades 1899. Detta syftar till det år då Norska Lerkärlsbutiken grundades, den verksamhet som senare övergick till att bli Göteborgs Lerkärlsfabrik.
Exempel på föremål och etikettmärkning

Priskurant för Hushållskärl utgiven 1931 finns att ladda hem här. Pdf ca 1 Mb

Annons i Svenska Dagbladet våren 1952

Tack till Bengt Hansén för kompletterande uppgifter

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012