Handkraft 1985-
Carl Olof Damm, född i Västervik 1949, utbildad vid nyckelviksskolan och konstfack och har arbetat som keramiker sedan 1973. Han gör skulpturer i stengods, människor, djur och andra varelser från verklighet eller fantasi, dessutom miniatyrvaser. Han har gjort flera offentliga utsmyckningar i bl.a. Borgholms bibliotek och journalisthögskolan i Kalmar. 
Annika Liepa, född i Kalmar 1950, utbildad vid Konstfack i Stockholm, därefter egen verkstad i Kalmar perioden 1975-85.
Hon arbetar med keramisk skulptur och bild i stengods, t.ex katter, harar och fåglar, dessutom kakel och krukor. Varje föremål är unikt och görs helt för hand utan hjälp av drejskiva.
Carl Olof Damm och Annika Liepa öppnar gemensam keramikverkstad "Handkraft" i Bornholm 1985. Carl Olof signerar sina föremål "C-O D", "CODamm", "Carl Olof Damm", ibland tillsammans med "Handkraft" och Annika signerar "A.L.", "A.Liepa", ibland tillsammans med "Handkraft".
Exempel på signaturer från Handkraft
         
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012