Wilhelm August Huselius 1859-1915

Wilhelm August Huselius f. 1859 i Lilla Malma. Hade sitt krukmakeri i Malmköping från slutet av 1800-talet till 1900-talets början. Tillverkade traditionellt hushållsgods i lera. Efter Huselius död övertogs verkstaden av musikanten Nils Nilsson.
Exempel på stämpel från Wilhelm Huselius

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012