Inga Stiberg (Chambert) 1901-1993

Inga Stiberg, konstnärinna född i Göteborg den 17 december 1901, gift med möbelarkitekten och konstnären Erik Chambert under perioden 1939-88. Inga studerade vid Slöjdföreningens Skola 1920, på Högre Konstindustriskolan 1925, Valand 1925 och på Keramische Fachschule i Höör 1931. Under studieperioden utförde hon några enstaka arbeten för St: Eriks Lervarufabriker i Uppsala. Efter studierna reste Inga som Svenska Slöjdföreningens stipendiat 1931, till Danmark, Frankrike, Italien, Tunisien, Tyskland, Österrike, England och Norge. Hon har deltagit vid Östgöta Konstförenings utställningar på Göteborgs Konsthall vid flera tillfällen. Inga Stiberg avled i Norrköping den 14 januari 1993. Hennes konst finns representerad på Norrköpings Museum.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012