John Hårdstedt 1878-1942

John Gotthard Hårdstedt, född i Stockholm den 5 september 1878, anställd som dekoratör och gravör vid Rörstrand i Stockholm 1911-1926. I samband med fabrikens nedläggning i Stockholm 1926, blir han en av de konstnärer som följer med till nya fabriken i Lidköping. Där stannar han sedan till sin död 1942.

Hårdstedt arbetade främst som gravör och gjorde bl.a. förlagor till specialtallrikar där sedan någon av porslinsmålarna utförde kringdekoren. Han avlider i Lidköping den 10 juni 1942, tre år efter att ha ingått äkenskap. Hans arbeten signerades "JH-dt", "JH" eller "J Hårdstedt" tillsammans med fabriksmärkningen.
Exempel på signatur

Signaturen "NEL" tillhör porslinsmålaren Nils Emil Lundström och signaturen "J.H" John Hårdstedt.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012