Karlbergs Kakelfabrik Örebro 1894-1898
Kakel- och Stenkärlsfabriken i Karlberg Örebro, byggdes av bröderna Dahlberg 1893. Fabriken bytte sedan namn och ägare vid flera tillfällen.
År 1894 fanns endast en kakelfabrik av betydelse i Örebro och det var J.E. Östberg & Co Kakelfabrik. När så Skänningebröderna Per Josef och Johan Richard Dahlberg startar tillverkning av kakelugnar och stenkärlsprodukter under namnet Per Dahlbergs Kakel och Stenkärlsfabrik läggs grunden till den fortsatta utvecklingen inom kakelindustrin i Örebro. Byggandet av fabriken startar 1893 och tillverkningen kommer igång 1894. Fabriken låg på fastigheten Karlberg vid Längbrogatan i Rickardsberg och platsen kallades norra oljekällaren. Efter bara ett år väljer Johan att lämna fabriken i Karlberg. Han bygger istället en helt ny fabrik på Hovstavägen några hundra meter söder om Karlberg. Den nya fabriken döps till Örebro Kakelfabrik. Brodern Per Dahlberg stannar kvar i Karlberg och driver den gamla fabriken vidare, nu under namnet Karlbergs Kakelfabrik.
1898 uppvaktas Per Dahlberg av Nils Gabriel Djurklou och några andra höga herrar som vill köpa kakelfabriken. Dahlberg accepterar då han förutom god betalning även erbjuds att stanna kvar vid fabriken med hög befattning. De nya ägarna byter namn på fabriken till Örebro Kakel och Stenkärlsfabrik och genom senare namn och ägarbyten blir fabriken också till AB Svenska Kakelfabriken, AB Lerindustri, AB Opportunita och till slut AB Örebro Fajansfabrik. Per Dahlberg är kvar vid fabriken fram till 1925 och hans namn finns noterat med aktning genom hela perioden. Han försvinner ur rullorna i samband med AB Lerindustris omvandling till AB Opportunita 1925 och den konkurs som sedan följer.

Vid fabriken tillverkades blom- och syltkrukor, baljor, mjölkfat och även en del sparbössor. Nästan samtliga vid fabriken tillverkade föremål har vit glasyr på insidan.

Priskurant (klicka för förstorning)

   Fabrikens fortsatta historia hittar du här...
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012