Kristinehamns Porslinsfabrik 1754 -17??
Trots att Anders Gunnarsson Låstbom och hans kollega bokhållare Nils Brun av Kungliga Kommerskollegium i Stockholm erhöll privilegier 1754 för uppförande av en porslinsfabrik i Kristinehamn, finns inget som tyder på att fabriken togs i drift eller ens uppfördes. Det går inte att hitta någon information om fabrikens livslängd eller produktion, ej heller någon information om bevarade föremål från tillverkningen. Att Låstbom och Brun får sina privilegier 1754 är klarlagt, men tiden därefter är höljd i dunkel. Därför kan man fråga sig om någon drift överhuvudtaget kom igång.

Anders Gunnarsson Låstbom (Lostbohm / Låstbohm) var son till Gunnar Bengtsson Låstbom och Maria Kihlberg. Han föddes i Låstads Socken Vadsbo 1698 (alt. 1692) och studerade i Uppsala på 1710-talet. Han var fr.o.m. 1724 gift med Anna Elisabeth Kolthoff (1703-1779) och tillsammans fick de 11 barn. 1741 lämnar han Uppsala tillsammans med hustru och barn och återvänder till Kristinehamn. Där äras han med titeln Rådman. 
Han ägde förutom "porslinsfabriken", även Ålvbro-, Niklasdams- och Ransäters Bruk. Han kom dessutom att bli, genom sitt äktenskap med Anna Elisabeth, delägare i Ransäters Stångjärnshamrar i Ransäter. Brukspatron Anders Gunnarsson Låstbom avled i Kristinehamn den 18 juli 1776 och ligger begravd i den Låstbomska graven vid Kristinehamns kyrka.

Nils Brun föddes i Karlstad 1705 och var son till Torsten Brun och Magdalena Nilsdotter Tingberg. Han bar titeln "Handelsman" i mitten av 1700-talet och skall ha ägt eller förvaltat Bjurbäckens bruk under en period. Ytterligare information saknas. Han avled 1762.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012