Kristinehamns Porslinsfabrik 1754 -17??
Den mycket anonyma porslinsfabriken i Kristinehamn grundas 1754 efter privilegier godkända av Kungliga Kommerskollegium i Stockholm. Upphovsmännen är brukspatron Anders Gunnarsson Låstbom (Lostbohm) född 1698 i Låstads Socken Vadsbo och hans kollega bokhållare Nils Brun född i Karlstad 1705. Verksamhetstiden för fabriken är okänd, liksom produktionen. Det finns även uppgifter om en "porslinsarbetaregesäll" Lars Gustaf Låstbom, född i Bro Socken 1756, död i Stockholm 1783, son till en Bengt Låstbom. Det är oklart om denne porslinsarbetaregesäll har någon koppling till grundaren Anders Låstbom eller vid vilken porslinsfabrik han verkade.
Anders Låstbom reste till Uppsala för studier kring 1715 och gifte sig med Anna Elisabeth Kolthoff 1721. Han återkom till Kristinehamn 1741 där han samma år ärades med titeln Rådman. Låstbom ägde förutom porslinsfabriken, även Niklasdams- Ransäters- och Älvbro Bruk. Han var dessutom delägare i Ransäters Stångjärnshamrar i Ransäter Värmland. Anders Låstbom avled i Kristinehamn den 18 juli 1776.  
Det enda som hittats rörande Nils Brun, är att han föddes i Karlstad 1705 och var son till Torsten Brun och Magdalena Nilsdotter Tingberg. Nils var också ägare till Bjurbäckens bruk och dog 1762.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012