AB Larsson & Christoffersson Helsingborg 1899-1954
Företaget startades som en liten grossistverksamhet i Helsingborg 1899. Grundarna Carl E. Larsson och Nils Christoffersson ägnade sig framförallt åt försäljning av blomkrukor till trädgårdsmästare. Christoffersson dör redan år 1900, bara ett år efter grundandet och Larsson står därefter ensam som ägare till företaget. Företaget gick bra och de hade snart vuxit ur sina lokaler. I början av 1900-talet flyttade till större lokaler på Prästgatan i Helsingborg, men redan 1906 byggdes lokalerna om och gjordes ytterligare något större. Larsson fortsätter att utvidga verksamheten och istället för att som tidigare köpa in halvfabrikat, då framförallt från Andersson & Johansson i Höganäs, startar han nu egen tillverkning. Produktionen bestod av blomkrukor, vaser och fat i keramik, ofta anpassade för blomsterarrangemang till begravningsbranschen. Han hade dessutom försäljning av blomkorgar och konstgjorda blommor till samma bransch. 
Perioden 1911-13 hade Larsson god hjälp av sin son Carl Gunnar Leide (1893-1974), en person med god insyn i begravningsbranchen, bl.a. som ordförande i Svenska Likkistfabrikernas Förening. När Larsson & Christoffersson ombildas till Aktiebolag 1913 lämnar Leide fabriken under en period för andra uppdrag. 1919 är Leide tillbaka, han köper då hela verksamheten och tar själv hand om posten som verkställande direktör. Verksamheten pågick därefter fram till 1954, hela tiden med Leide som VD.
Fotnot:
Carl Gunnar Leide var son till Carl E. Larsson och tillsammans med sina två bröder tog han sig släktnamnet Leide. Informationen tillhandahållen av Sven-Olof Lorentzen, barnbarn till Leide.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012