Mari Simmulson (Saretok) 1911-2000
Mari Simmulson. Foto: Uppsala Bild. Bildkälla: Upplandsmuseet.
Mari Peterson Särgava, föddes i St. Petersburg Ryssland den 23 november 1911. Hon fick sin konstnärliga utbildning vid Statliga Konstfackskolan i Tallinn och under samma period gifte hon sig också med Gustaf Friedrich Simmulson. Efter fullbordad utbildning fortsatte Mari till Finland där hon praktiserade vid Arabia Porslinsfabrik. 1944 flyttar hon till Sverige och börjar arbeta tillsammans med Wilhelm Kåge vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Hon är förmodligen då skiljd från Gustaf Friedrich Simmulson.
Mari lämnar Gustavsberg 1949 och börjar istället att arbeta vid Upsala Ekeby. Där designar hon vaser, figurer, reliefer och väggtavlor, många av dem s.k. originalföremål gjorda av henne själv. Mari gjorde även företagspresenter och stod för en del offentliga utsmyckningar, bl.a. vid Upplandsbanken, Luleå Kol och Pharmacia. I november 1961 gifter hon sig med Paul Saretok, född i Estland 1909 död i Sverige 1980.
Mari arbetade vid Upsala Ekeby fram till 1972, därefter hade hon en del andra uppdrag som t.ex. för Deco i Helsingborg, samt för Gefle och Karlskrona Porslinsfabriker. Efter maken Pauls död lever Mari ensam. Hon avlider i Uppsala den 7 november år 2000. Hennes föremål signerades "ms", "MS", "Mari Simmulson" eller "maris".
Stämplar, signeringar och föremål av Mari Simmulson

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012