Mela Anderberg 1865-1927 och Hilda Anderberg 1869-1924

Pamela "Mela" Vilhelmina Anderberg, porslinsmålerska föddes i Stockholm den 22 juni 1865. Vad hon sysslade med fram till 1905 är högst osäkert och uppgifterna om henne är få. En tidningsnotis från 1890 visar att hon deltog vid en konstutställning i Malmö, då med oljemålningar. Dessutom tyder mycket på att hon arbetade som porslinsmålarinna vid Göteborgs Porslinsfabrik under fabrikens inledande år. 1905 bosätter hon sig i en av Rörstrands arbetarbostäder tillsammans med (sin syster?) Hilda Anderberg och börjar arbeta som porslinsmålerska. På Rörstrand målade hon vaser och andra föremål, ofta i nedtonade blå, gröna och grå färger. Hon deltog också med föremål på utställningarna i Stockholm 1897 och Paris 1900. 

Mela satt med i styrelsen för Fattigvårdsnämnden i Stockholm under de inledande åren på 1900-talet och var med och bildade Kvinnoförbundet 1911. Hon stannar i Rörstrands arbetarbostad till 1910, därefter bor hon i Saltsjöbaden under ett år. Perioden 1912-1926 finns hon inte registrerad på någon adress i Stockholm, men då hon avlider på juldagen 1927 är hon åter bosatt på Rörstrand. Hennes föremål signerades "MA".
Hilda Elisabet Anderberg, föddes i Lund den 11 april 1869. Uppgifterna beträffande henne är lika osäkra som dem om Pamela. Hilda anländer till Stockholm 1905 tillsammans med Mela och de bosätter sig på samma adress. Hilda arbetar med säkerhet på Rörstrand under åren 1905-15, men kan ha stannat längre.
Hilda lämnar bostaden på Rörstrand 1915 och flyttar till Vikingagatan. På den adressen stannar hon sedan till 1924 då hon avlider. Hennes arbetsuppgifter på Rörstrand är oklara och det finns ingen känd signatur av henne. Släktskapet mellan Mela och Hilda har inte gått att bekräfta, men trots att de är födda i olika städer är de sannolikt syskon.
Exempel på signering av Mela Anderberg

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012