AB Oskar Hallberg / Hallbergs Bosättning Örebro 1871-1985

Oskar Hallbergs Grosshandel kring år 1900.   Bildkälla: Örebro Stadsarkiv.   Foto: Bernhard Hakelier
Oskar Jansson Hallberg föddes i Tynninge utanför Kumla den 16 april 1850 och gifte sig med Stockholmsflickan Selma Albertina Bergman 1877. Tillsammans med vännen och kollegan Johan Andersson, född i Axberg 1843, startar Oskar 1871 en grossistfirma på Köpmangatan 5 i Örebro. Firman som går under namnet Andersson & Hallberg ägnar sig främst åt försäljning av glas och porslin, det mesta inköpt från Svenska tillverkare.
År 1881 öppnar de en affär i anslutning till grosshandeln. Men bara ett år senare 1882, hittas Andersson liggande död på kontoret innanför firmans affärslokal. Han hade sedan början av 1860-talet lidit av epilepsi eller "fallandesot" som det hette på den tiden. Dödsfallet kom ändå som en överraskning då han under de senaste åren inte visat några symptom alls på att vara sjuk.

Då kontorsdörren öppnades på morgonen den aktuella dagen hittades Johan Andersson liggande död på bädden med huvudet mot golvet. Under ett kraftigt epileptiskt anfall har ett blodkärl i hjärnan brustit och ändat hans liv. Andersson beskrevs som en ärlig och anspråkslös man, en man som var till stort stöd för sin mor och fattiga släktingar. Även om Anderssons tragiska död tar hårt på Oskar, så fortsätter han den inslagna vägen och driver firman vidare, nu under namnet Oskar Hallberg.
Företaget blir en av de större återförsäljarna av servisporslin från Rörstrand, Gefle och Karlskrona. De hade dessutom försäljning av porslin från utländska fabriker, dock inte i samma omfattning. Distriktet sträckte sig från sydvästra delen av Sverige upp till Dalarna och företaget hade tre resande försäljare anställda. Firma Oskar Hallberg expanderar och 1897 flyttar de till större lokaler på Storgatan 23, samtidigt etablerar de också bosättningsaffärer i Karlskoga, Karlstad och Sundsvall.
Oskar Hallberg kring 1875
Ett turbulent 1907
Under våren 1907 beslutar sig Oskar Hallberg för att ombilda företaget till Aktiebolag. Samma vår reser han och hustrun på inköpsresa till Tyskland. När paret den 26 april 1907 befinner sig i Berlin, avlider hustrun Selma Albertina. Hustruns död tar förmodligen hårt på Oskar som redan den 3 augusti samma år hittas död i sin sommarbostad i Adolfsberg strax söder om Örebro. Då hade bara tre månader förflutit sedan hustruns frånfälle.
I samband med Oskars död läggs firman ner under en kortare period, men öppnar igen den 14 oktober 1907 under ledning av O. Israelsson. 1920 övertas företaget av Per Isaksson och Ernst Dahlqvist, de fortsätter verksamheten under namnet AB Oskar Hallberg fram till 1926, då byter de namn till Hallbergs Bosättning AB och flyttar till nya lokaler på Fredsgatan 11-13. Isaksson och Dahlqvist fortsätter tillsammans fram till 1931 då Per Isakssons söner Birger och Göran Isaksson övertar företaget, med Birger som ägare. Birger lämnar företaget efter en kort tid och Göran blir då ensam ägare. 
1939 köper Thure Norlin verksamheten som då består av en grossistverksamhet och en butik, båda belägna på Fredsgatan 11-13. I början på 1950-talet börjar Thures son Göran att arbeta i familjeföretaget. Grossistverksamheten flyttar till nybyggda lokaler på Osmundgatan. I början av sextiotalet drabbas Thure av en hjärtinfarkt och trappar ned sitt arbete. Han avlider 1969.
Göran Norlin har från 1964 börjat bygga en butikskedja under namnet Tre Glas genom att först köpa ärkerivalen Dahlstedts Bosättningsaffär på Drottninggatan i Örebro. Sedan förvärvade han återigen bosättningsbutiker i Karlskoga och Karlstad samt även i Trollhättan. Han etablerade också nya butiker i Husqvarna och Göteborg. Örebrobutiken på Fredsgatan och grossiströrelsen behåller hela tiden namnet Hallsbergs Bosättning. 
1977 säljer Göran företaget till Duka koncernen som blir också sista ägaren till företaget. Alla butiker byter namn till Duka. Grossiströrelsen säljs i början av 1980-talet till Bohlin & Sjökvist AB i Örebro och företaget läggs slutligen ned 1985 efter 106 års verksamhet. Antalet anställda pendlade mellan 20-35 personer genom åren. 1892 bestod styrelsen i Firma Oskar Hallberg av: Oskar Hallberg, L.E. Andersson, Julius Cederholm, August Hedin, Alfred Bergwall och Gustaf Gyllander.
Det speciella med Hallbergs företag var att porslinet som köptes in och såldes ofta var specialbeställt för Oskar Hallberg, i dessa fall var porslinet stämplat "AKTIEBOLAGET OSKAR HALLBERG" eller "AKT.BOLAG. OSKAR HALLBERG", ibland också med tillverkande fabriks stämpel. Påpekas bör, att det mesta av det servisporslin som såldes av AB Oskar Hallberg ändå gick under tillverkarens etikett.
 

Exempel på de brevhuvuden som användes 1882-1907 samt 1908-1926. Därefter bytte firman namn till Hallbergs Bosättning. Mycket av servisporslinet stämplades med AB Oskar Hallbergs egen stämpel
Oskar Hallbergs Dödsannons 1907

Informationen om Ture Norlin och tiden därefter har tillhandahållits av Henrik Norlin

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012