Per Nymans Grosshandel & Porslinsmåleri 1892-1898
Per Robert Nyman, kringresande grosshandlare och direktör, född i Holmestad utanför Götene i Skaraborgs län den 6 augusti 1870, son till Carl Gustav Nyman och Matilda Sofia Sjöberg, från 1893 gift med Elin Katarina Sofia, f. Johansson i Hjo 1870. Nyman lämnade sin födelseort Holmestad 1891 och reste till Göteborg för studier på Handelsskolan. Han bosatte sig på Lilla Klädpressareganan 4 och fick efter examen arbete som handelsresande på Firma Salomon & Wiliamsson.
Per Robert Nyman 1870-1947
1892 beger sig Nyman till Örebro där han i Västra Hamnmagasinet startar sin grossistverksamhet, en verksamhet som några år senare blir till ett porslinsmåleri under ledning av Carl Fredrik Hartung. Avsikten med porslinsmåleriet var att importera porslin i halvfabrikat från tyska Porzellan AG och Philipp Rosenthal. I Örebro skulle porslinet förses med målad dekor med hjälp av ett 10-tal anställda målarinnor och därefter säljas till bosättningsaffärer runt om i landet.
Trots att Per Robert Nyman drev sin verksamhet i Örebro, var han aldrig bosatt där. Han hade istället sin bostad i Agnetorp utanför Tidaholm och därifrån skötte han också all försäljning av företagets produkter. Hartung däremot, bodde i Örebro under den korta period företaget fungerade som porslinsmåleri och han hade också ansvaret för driften där. 
I de flesta fall är föremålen från porslinsmåleriet i Örebro ostämplade, men då det hände användes stämpeln "P.R. Nyman Co Örebro". När verksamheten läggs ner och säljs 1898, flyttar både Nyman och Hartung till Lidköping. Där startar de "AB Per Nymans Handels och Porslinsmåleri".
Interiör från Nymans Grosshandel och Porslinsmåleri i Örebro
Stämpel från Örebro
År 1911 grundar Nyman med hjälp av Hartung en modern porslinsfabrik med flera ugnar och startar produktion under namnet Lidköpings Porslinsfabrik. 1918 går han dessutom in som delägare i Aktiebolaget Nya Terrakotta i Göteborg, senare namnändrad till Göteborgs Keramik. 
Göteborgs Keramik går i konkurs 1923 och samma år säljer Nyman Lidköpings Porslinsfabrik till dåvarande chefen för Arabia, C G Herlitz och hans kollega Ernst Wehtje. Efter konkursen i Göteborg 1923 och försäljningen av porslinsfabriken samma år, flyttar familjen Nyman till Jakob Westinsgatan 2 på Kungsholmen i Stockholm. 
Stämpel från Lidköping
Åren därefter är något dunkla. Per avlider i Alberta Canada den 8 april 1947 och gravsätts i Stockholm den 25 april samma år. Hustrun Elin Katarina Sofia avlider på Kungsholmen ett år senare, den 17 november 1948.

Värt att beakta: I en del källor kan man hitta namnet P.A. Nyman istället för P.R. Nyman och att detta namn skall ha koppling till porslinsmåleriet. Troligtvis är detta en felskrivning som gjorts vid något tillfälle, en felskrivning som sedan vandrat vidare i andra faktarutor. Förklaringen kan vara att den stämpel som användes på porslin målat i Örebro, ofta var suddig och av misstag kan ha utlästs som "P.A." istället för "P.R.". Det har inte gått att hitta något stöd för att namnet P.A. Nyman skall ha existerat i samband med verksamheten.
Något som också är intressant att nämna, är att Per Robert Nymans dotter Rut Elin Matilda, gifte sig med Seth August Emanuel Klingspor och figurerade således i samma adliga släkt som den välkända formgivaren Lillemor Mannerheim. Mannerheim som 1957 gifte sig med Carl Gustaf Orozko Klingspor.

Efter att Nyman sålt sitt porslinsmåleri i Örebro till Christina Holmqvist, ägarinna till ett glasmästeri på Klostergatan 30-32 i Örebro, flyttades också f.d. Nymans porslinsmåleri till samma lokaler på Klostergatan. Därefter fortsätter Christina driften under det nya namnet Örebro Glas & Porslinsmåleri. Verksamheten pågår fram till mitten av 1901 då företaget säljs till Emil Possecker. 
Servis målad hos P.R. Nyman i Örebro
Emil Friedrich Possecker som är född i tyskland den 25 april 1866 och senare inflyttad till Lösen i Blekinge, fortsätter till Örebro 1901 där han köper företaget efter Christina Holmqvist och registrerar det som Örebro Kakel & Porslinsmåleri. Han bosätter sig på Bergsgatan 19 och förlägger måleri och kontor på Engelbrektsgatan 38. Possecker visar sig vara en herre med ambitioner, redan i augusti 1901 beslutar han sig för att utvidga verksamheten och starta en Väggplattfabrik, en vid denna tid tämligen förbisedd tillverkning hos kakelfabrikerna.
Tillverkningen skall starta i liten skala och inledningsvis ska de endast tillverka kakelplattor för inläggning i möbler. Om det slår väl ut skall moderna tysktillverkade maskiner köpas in och tillverkningen utökas. Med rätt konstnärsledning skall de kunna konkurrera med de tyska och engelska tillverkarna är det tänkt. För att uppnå rätt konstnärlig nivå, tar han under inledningsåret hjälp av Norrköpingskonstnären och reklamtecknaren Birger Palme (1878-1928).

1902 meddelas att tillverkningen snart kommer att sättas igång. Han har bildat ett aktiebolag och köpt gården nr 22 på Bergsgatan i Örebro. Maskiner är beställda och framtidsutsikterna bedöms som goda. 1903 byter Örebro Kakel- och Porslinsmåleri namn och blir istället AB Örebro Kakel och Väggplattfabrik. Tillverkningen pågår därefter till 1907 då Possecker säljer sitt företag till Alfred Teodor Fagerström. Possecker lämnar därefter Örebro och flyttar till St. Mellby där han träffar blivande hustrun Anna Charlotta Svanberg. Emil Possecker avlider i Blekinge 1923.

Alfred Teodor Fagerström blir den siste ägaren till vad som återstår av Nymans Porslinsmåleri. Han är kakelugnsmakare, född i Frändefors 1864 och flyttar senare till Örebro där han anställs som arbetsledare vid J.E. Östberg & Co Kakelfabrik. 

Del till kakelugn, målad av Possecker. Bildkälla: Upplandsmuseet.

Fagerström stannar kvar hos Östbergs & Co fram till 1901 då han lämnar företaget för att starta eget Kakelugnsmakeri på Bergsgatan 22 i Örebro, det vill säga på samma gård som Possecker ett år senare kommer att starta sin Kakel och Väggplattfabrik. Fagerströms egen tillverkning är relativt blygsam och består endast av väggplattor samt att han åtar sig att reparera och renovera gamla kakelugnar. 
1903 tvingas han lägga ner sin fabrik då han dömts till sex månaders straffarbete för delaktighet i en stöldhärva vid AB Svenska Kakelfabriken. Efter avtjänat straff får han anställning vid Örebro Kakelfabrik, där stannar han till 1907.
1907 köper Fagerström Örebro Kakel och Väggplattfabrik av Emil Possecker. Han anställer 7 personer som tillverkar väggplattor och kakelugnar, dessutom utför han sättning, reparationer, renovering och underhåll av kakelugnar. Samma år som han startar sin tillverkning hamnar han i konflikt med fackförbundet ang. avtal för de anställda. Dispyten gör att han blockeras från att köpa nödvändig lera till sin produktion. Fagerström ger till slut med sig och skriver under avtalet, i annat fall hade han riskerat att få stänga sin verksamhet. 
Fagerström driver sitt företag fram till 1915 då det läggs ner. Därefter återfinns han ännu en gång på AB Svenska Kakelfabriken i Rickardsberg. Alla sagor har ett slut. Vid nedläggningen av Fagerströms fabrik 1915 fanns sannolikt inte mycket kvar, om något, av det porslinsmåleri Per Robert Nyman en gång startade. Alfred Teodor Fagerström avlider i Örebro 1935.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012