Peter Møller (Peder Möller i Sverige) 1838-1902
Peter N. Møller 1838-1902
Peter Nicolai Møller var konstnär och porslinsmålare. Han föddes i Kolding Danmark den 15 december 1838 och var son till köpman Nicolai Christian Møller och Mette Cathrine Mortensen. När Peter var två år gammal råkade han ut för en allvarlig fallolycka som innebar att han förlorade sin hörsel. Därför och som sjuåring, skickades Peter till talpedagog Bausmann i Köpenhamn för specialundervisning i konsten att läsa på läppar och att tala förståeligt. Inledningsvis fungerade det bra men några år senare miste han sorgligt nog talets gåva och levde därefter sitt liv som dövstum.
Efter utbildning hos målarmästaren Langkjær i Kolding gick han som porslinsmålarelärling vid Bing & Gröndahl i Köpenhamn. 1859 fick han plats på Akademien i Köpenhamn där han studerade modellering, frihandsmålning och smide. 
Efter examen 1868 arbetade han främst som målare i egen ateljé men hade även andra uppdrag, bl.a. för Den Kgl Porslinsfabriken i Köpenhamn där han målade sagomotiv på porslin. Flera av Peters arbeten var gjorda på beställning, bl.a. från den Ryska Tsaren och Grekiska Kungen. Under samma period målade han även altartavlor, tomtemotiv och barnbilder.
Urna sign P. Möller 1899
1871 lämnar han Danmark tillsammans med hustrun Just Jensine Magdalena och döttrarna Laura Maria Fredrika och Angelika Johanna Julie. Flyttlasset går till Rörstrandsvägen i Stockholm och förmodligen gjorde han därefter en del arbeten för Rörstrand.
Möller har deltagit vid ett flertal utställningar, framförallt då med religiös konst och då främst under sina år i Danmark. Tavlorna bar namn som t.ex. "Kristus med Martha och Maria", "Kristus med barn", "Kristus och den Kanadensiska kvinnan", "Kristus i Emanus", "Kristus uppenbara sig", "Jesu dop" och andra religiösa motiv.
Från 1880 bodde han på nr 8 i Apotekshuset vid Gustavsberg och arbetade då vid Gustavsbergs Porslinsfabrik. Där gjorde han en hel del dekorer på tallrikar och konstgods. 1894 fick han Svenskt medborgarskap genom Kungligt beslut. Han avled i Gustavsberg den 6 september 1902. Föremålen från Gustavsberg och det han gjorde i Danmark signerades på samma sätt, "PM" eller "P Möller" (med ö, inte ø).

Självporträtt, Peter Møller 10 år gammal. Självporträtt, Peter Møller 19 år gammal. Självporträtt, Peter Møller 30 år gammal.

Värt att notera:
I Svenska dokumentationer går porslinsmålaren vid Gustavsberg under namnet Peder Möller och i Danska dokumentationer går porslinsmålaren vid Den Kungliga Porslinsfabriken under namnet Peter Møller. Är nu "Danska" Peter Møller och "Svenska" Peder Möller en och samma person? Att det skulle finnas två personer med samma namn, samma ursprung, samma yrke, vara lika gamla och arbeta som porslinsmålare under samma period, är inte sannolikt. Speciellt inte om man beaktar att båda hade det lite udda mellannamnet Nicolai. Svenska Peder Nicolai Möller och Danska Peter Nicolai Møller är en och samma person.

Stort tack till Bengt Hansén Östersund, museumsinspektör Conni Ramskov på Museet i Koldinghus och Pia Wirnfeldt vid Glimmerhus Keramikmuseum.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012