Ruth Bechteler 1890-1949

Ruth Bechteler, konstnärinna och skulptris, född Zachrisson i Eskilstuna den 19 juni 1890 och från 1933 gift med konstnären Eduard Bechteler. Ruth studerade vid Carl Wilhelmssons Målarskola och Högre Konstindustriskolan i Stockholm, därefter vid Academie Simonsson i Dresden samt vid André Lothes Målarskola, Academié Modern, Academié Scandinave och Academié de la Grande Chaumiére i Paris. Hon har dessutom företagit studieresor till Berlin, München, Prag, Köpenhamn och till Italien. Ruth arbetade främst i terrakotta, lera och gips. Hennes skulpturer var ofta okomplicerade och graciösa. Hon målade även tavlor, bl.a. i en berättande sagoboksstil.
Ruth Bechteler har deltagit vid flera utställningar, bl.a. hos Fahlcrantz i Stockholm  1936 tillsammans med sin man. Hon har även deltagit vid Sveriges Allmänna Konstföreningars utställningar vid flera tillfällen. Ett år efter sin död, anordnades också en utställning i Sollefteå till hennes minne. Ruth avled i Ådals Liden i Västernorrland den 29 oktober 1949. När hon signerade sin konst använde hon oftast sitt flicknamn "Ruth Zachrisson".
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012