Signe Caster 1928-
Signe Birgit Caster, keramiker född Jönsson i Lund den 19 mars 1928, gift med Paul Ander Knut Caster 1925-2015. Egen verksamhet i Eslöv med tillverkning av nytto- och prydnadsföremål i stengods. Hennes föremål signerades "Signe Caster". Hon var fortfarande vid god hälsa och bosatt i Eslöv 2018.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012