Smedby Lervaru- och Fajansfabrik 1904-1929

Theodor Karl Ludvig Wassman föddes i tyskland 1874 och arbetade som kakelugnsmakare vid Kalmar Kakelugnsfabrik fram till 1898. Därefter startar han egen verksamhet som modellör under namnet F.a. Karl Wassman. 1904 grundar han Smedby Lervaru- och Fajansfabrik i Smedby, Dörby socken strax utanför Kalmar med tillverkning av tegel, blomkrukor och keramik, därutöver tillverkade han och sålde formar till lerindustrin. I stor sett allt som tillverkades vid fabriken var maskingjort. Wassman satt även som ordförande i Svenska Folkförbundets lokaavdelning i Smedby 1908 och som ledamot i Dörby kommunalnämnd.

Egendomen med tillhörande lervarufabrik utannonserades till försäljning på auktion 1927, men om något blev sålt vid detta tillfälle är oklart. Tidningsartiklar visar att driften vid fabriken fortsatte efter 1927 och att Karl Wassman då fortfarande stod som ägare. Wassmans öde är dock okänt och alla spår efter honom upphör 1929. Det är då fabriken brinner och de svarta tidningsrubrikerna talar om mordbrand vid Smedby Lervaru- och Fajansfabrik.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012