TAL Keramik 1950-1973
Tord Wettervik, Arne Pettersson och Lasse Eriksson arbetade för Upsala Ekeby, men 1950 gick de samman och startade TAL-Keramik. Namnet är initialerna från de tre grundarnas förnamn. De tillverkade enkelt men dekorativt hushållsgods i allmogestil. 1973 säljs keramikverkstaden till Jana Keramik.
Stämpel från TAL Keramik

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012