Tolla Keramik 1959-

Tolla Keramik drivs av Marianne Larsson f. 1935 och ligger på Sollerön i Dalarna. Marianne fick sin utbildning vid Konstfack i Stockholm och efter fullbordad utbildning och praktik, så startar hon 1959 sin egen keramikverkstad. Där producerar hon främst bruksföremål i lergods. Namnet Tolla är det samma som gårdens namn där keramikverkstaden ligger.
Exempel på signatur från Tolla Keramik

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012