Töreboda Kakelfabrik ca 1880-1907
Töreboda Kakelfabrik anlades någon gång på 1880-talet. Där tillverkades drygt 500 kakelugnar per år av de ca 20 anställda. 1904 såldes fabriken till Skara Kakelfabriks AB som fortsatte driften under ytterligare tre år. Torsdagen den 7 december 1907 brinner fabriken ner till grunden och då försäljningen av kakelugnar minskat vid denna tid, så valde ägarna att inte uppföra någon ny kakelfabrik på platsen. På platsen uppfördes istället ett tegelbruk under ledning av tegelmästare Magnus Kristiansson. Tegelbruket fanns sedan kvar till långt in på 1970-talet. Bland de anställda vid kakelfabriken hitts bl.a. Birger Johansson, Carl Marcusson-Ståhl och Valdemar Karlsson.
Töreboda Kakelfabrik 1908. Mannen till höger om hästen är Birger Johansson, grundaren av Töreboda Keramik 1927.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012