Töreboda Kakelfabrik 1878-1907
Töreboda Kakelfabrik anlades i Larsbo Töreboda av Gustaf Eriksson och Sven Bolinder 1878. Där tillverkades drygt 200 kakelugnar per år av de ca 20 anställda. 1884 sålde Eriksson sin halva av fabriken på auktion, köpare blev Sven Bolinder och hans bror Gustaf. De fortsatte driften tillsammans och under namnet Bolinder & Co fram till 1892 då Bolinder avled. Under åren 1892-1904 drevs tillverkningen av Gustaf Bolinder som 1904 sålde fabriken till Skara Kakelfabriks AB. 
Skara Kakelfabriks AB fortsatte driften under ytterligare tre år. Torsdagen den 7 december 1907 brinner fabriken ner till grunden och då försäljningen av kakelugnar minskat vid denna tid, så valde ägarna att inte uppföra någon ny kakelfabrik på platsen. På platsen uppfördes istället ett tegelbruk under ledning av tegelmästare Magnus Kristiansson. Tegelbruket fanns sedan kvar till långt in på 1970-talet. Bland de anställda vid kakelfabriken hitts bl.a. Birger Johansson, Carl Marcusson-Ståhl och Valdemar Karlsson.
Töreboda Kakelfabrik 1908. Mannen till höger om hästen är Birger Johansson, grundaren av Töreboda Keramik 1927.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012