Torshälla Stenkärlsfabrik 1903-1975

Torshälla Stenkärlsfabrik under tidigt 1900-tal
Torshälla stenkärlsfabrik grundades 1903 och låg på Riktargatan i Torshälla. Tillverkningen bestod inledningsvis bara av blomkrukor avsedda för handelsträdgårdar. Senare startas även produktion av tallrikar, muggar, nytto- och prydnadsföremål. 1905 träder Johannes Svensson in som ansvarig för driften och några år senare 1922, då som ägare till fabriken, tvingas han ställa in alla betalningar.
1945 säljs fabriken till Albert Landin som fortsätter tillverkningen tillsammans med sönerna David och Tore. Landins som tidigare arbetat på Steninge Lervarufabrik drog ner på sortiment jämfört med tidigare ägare. Hans tillverkning begränsades främst till fat, krukor, ljusstakar och prydnadsgods.
Torshälla Stenkärlsfabrik övertas så småningom av sönerna David och Tore som fortsätter driften fram till 1975. Tillverkningen läggs ner och byggnaden rivs. På platsen byggs senare ett nytt villaområde. 
Föremålen signerades "TS", "Landin" alt. "LANDIN TORSHÄLLA".

Albert Landin i slutet av 1940-talet

Foto på kruka och signatur: Staffan Kvist

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012