Etelhems Krukmakeri Gotland 1889-
Grötskål Etelhem. Foto: Staffan Kvist
Etelhemsk Krukmakeri på Gotland grundades av Axel Nilsson 1889 och hans tillverkning bestod främst av bruks- och nyttoföremål. Till sin hjälp anlitade han ofta unga pojkar som kunde bereda lera och passa ugnarna. Mycket av det som tillverkades såldes sedan på marknader runt om i trakten. 
Kring 1900 började han också att tillverka vita kakelugnar, en del finns fortfarande kvar i Gotländska hem. Kakelugnstillverkningen pågick fram till 1916 därefter övergick Axel O. till att bara tillverka krukmakerigods. 1946 lämnar Axel över till sin äldsta son Axel Olof Nilsson. Han hade gått i lära hos sin far var den mest lämpade att ta över företaget, hans specialtité var tunt servisgods. 1961 lämnar Axel O. verksamheten och överlämnar ansvaret till Egil och Birgitta Solberg.
Vattenlergök. Foto: Staffan Kvist

Egil blandade gamla modeller med nya, han införde t.ex svartgodset och det grovt chamotterat godset i tillverkningen, något han sedan blev känd för. Han byggde också en större ugn som gjorde det möjligt att tillverka och bränna större krukor. 1980 lämnar han verkstaden och beger sig till Wallåkra där han senare övertar Wallåkra Lerkärlsfabrik. Verkstaden på Gotland överlämnas till Annbritt och Torleif Solberg. Torleif har fått sin kunskap genom studier hos sin far och under ett års utbildning på Capellagården. Annbritt har också konstnärlig utbildning och gick tre år på Capellagården. Krukmakeriet är fortfarande i drift.

HH? 1990-tal

Egil Solberg 1961-1982

Fabriksstämpel 1890 - 

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012