Lisbeth Jobs

Jobs Keramik 1931-

Lisbeth Fridkulla Jobs-Söderlundh, keramiker, illustratör och mönstertecknare, född i Falun den 3 oktober 1910, dotter till musikern Anders Jobs och textilkonstnärinnan Elisabeth Wisén, från 1939 gift med den kände tonsättaren Lillebror Söderlundh. Under åren 1928-30 studerade Lisbeth på högre Konstindustriella Skolan i Stockholm. 1931 reser hon till Danmark för keramisk utbildning i Cramerska Verkstaden i Köge samt hos Kählers Keramik. Efter studierna etablerar sig Lisbeth som keramiker med egen brännugn i Bergsund utanför Stockholm. Företaget får namnet "Jobs Keramik". 1935 ansluter även systern Gocken till verkstaden och under en kortare period återfinns även brodern Peer Jobs i verkstaden. Peer lämnade snart verkstaden och flyttade istället till Västanfors där han startade egen verkstad för textiltryck.
På 1930-talet gjorde Lisbeth flera studieresor, bl.a. till Tyskland, Frankrike, Holland och Guatemala. Hon fick sitt genombrott på utställningen Gallerie Modern i Stockholm 1935 och på Världsutställningen i Paris 1937 stod hon som representant för en mycket vacker kollektion keramik. Lisbeth finns representerad på utställningar i Warszawa, Prag, San Fransisco och Nationalmuseum.
På Nordiska Kompaniets utställning 1945 deltog både Lisbeth, Gocken och Peer med stor framgång och efter den utställningen flyttades keramikverkstaden från Stockholm till Peer Jobs verkstad i Västanfors. Systrarna Jobs fick under åren mottaga stor uppskattning för sin keramiska konst, främst genom sitt deltagande vid utställningar och på gallerier. Tillverkningen bestod främst av färgglada prydnadsföremål, skulpturer och dekorationer. Under 1950-talet börjar de också att skapa textiltryck under ledning av Peer Jobs och hans hustru Harriet. 
Gocken Jobs
När Lisbeth avlider i juli 1961 står Gocken ensam som ägare av keramikverkstaden. Hon fortsätter tillverkningen i mindre skala fram till 1989 då företaget övertas av Jesper och Åsa Jobs. Jobs Keramik lever därmed vidare med grundarens ättlingar vid rodret. Som konstnärer, förutom syskonen Jobs, kan nämnas Jesper och Åsa Jobs, Cecilia Hall och Eva Nordblom.
Hanna Ingrid Elisabeth Gocken Jobs arbetade som keramiker, mönstertecknare och illustratör. Hon föddes i Falun den 7 september 1914 och hade samma föräldrar som Lisbeth. Studier på Högre Konstindustriella Skolan 1935, keramikutbildning i Danmark samt grafikskola i Stockholm. Studieresor till Tyskland, Frankrike och Italien. Hennes bidrag inom keramiken bestod främst av Kakelplattor, ovala skålar och friskulptur. Hon avled i Västanvik den 26 december 1995.
Peer Arwed Jobs var textilkonstnär och keramiker. Han föddes i Falun den 14 maj 1913 och var gift med Harriet Uhlén. Egen ateljé i Västanvik där han arbetade med tygtryck och screen-printing. Det var vid hans ateljé som systrarna lät trycka sina textilmönster. Peer avled i Västanvik den 19 december 1989. Hur de signerade sitt gods, finns exempel på här nedan. Vasen t.v. är endast signerad "Jobs".
Jobs Keramik Jobs Keramik Gocken Jobs Gocken Jobs Gocken Jobs Lisbeth Jobs
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012