LERINDUSTRIN I ÖREBRO

samt kruk- och kakelugnsmakerier på orter utanför Örebro

 

Krukmakarna på 16- och 1700-talet, Tegelbruken, Porslinsmålerierna och Kakelugnsmakarna.

J.E. Östberg & Co, Alsnäs, Larsson & Lundgren, Karlberg, Örebro Fajansfabrik, AB Lerindustri

AB Svenska Kakelfabriken, Örebro Kakel- och Stenkärlsfabrik, Örebro Kakelfabrik m.fl.

Denna sida finns endast som

Uppdaterad 2018-12-14

Ronnie Gustafsson © 2019