F.B. Stenbäck Trelleborg 1858-1921

Krukmakare Frans Bernhard Stenbäck, född i Trelleborg den 25 juli 1858, övertar sin fars krukmakeri 1884 och fortsätter driften i Trelleborg under namnet F.B. Stenbäcks Kakel och Krukmakeri. Tillverkningen består av både kakel, kakelugnar, prydnads- och hushållsgods i lera, ofta med jugenddekor och grön glasyr. Verksamheten lades ner i samband med Stenbäcks död den 1 oktober 1921. Föremålen stämplades "Trelleborg" och "Stenbäck".
Exempel på stämplar från F.B. Stenbäck

  
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012