Torsås Fajans 1888-
Företaget grundas år 1888 i Sunelycke utanför Torsås av Bror Gustaf Johansson. Den huvudsakliga produktionen bestod av kakelugnar och blomkrukor samt det berömda Pepparkakskruset. 1915 börjar yngste sonen Gunnar Brorsén att arbeta i företaget och i mitten av 1920-talet tog han över verksamheten.  

I början av 1930-talet såldes färre kakelugnar och de satsade mer på tillverkning av blomkrukor. Blomkrukorna var tidigare utsatt för hård konkurrens men när andra världskriget bröt ut så upphörde konkurrensen och de gick genast lättare att sälja. Det var också under denna period de började tillverka det så välkända pepparkakskruset. En artikel som tillverkas ännu idag. Dessutom startade också tillverkning av "Tillingesparbössorna", mer om dessa längre ner på sidan. På 1950-talet började försäljningen minska och detta ledde till att de flesta var tvungna att lämna fabriken.

En liten produktion av hushållsgods kunde behållas men det var långt från fornstora dagar. I slutet av 1960-talet trappades verksamheten ner ytterligare och 1978 tog Gith Palmer över rörelsen. Tillverkningen är fortfarande igång i Gith Palmers regi men försäljningen sker nu direkt till kund vid krukmakeriet i Sunelycke utanför Torsås.

Personer: Bror Gustaf Johansson, Gunnar Brorsén, Gith Palmér. Förutom stämpeln till vänster, finns också ristade signaturer "Torsås", "Palmér", "Brorsén" och "EB" m.fl.

"Kopior" av Tillinge, Boda och Oskarshamnsföremål gjordes bl.a. i Torsås

Kontakt med Gith Palmér angående de kopior av Tillinge och Bodasparbössor som gjordes i Torsås visar att det finns ett samband mellan Torsås och Tillingefabrikerna. Hon berättar att på 1880-talet så fanns det lärlingar som arbetade både i Torsås, Tillinge och Bodafabrikerna och på så sätt har idéer och teknik vandrat runt mellan dessa fabriker. Sparbössorna som tillverkades i Torsås är kopior av föremål som gjordes i Boda och Tillinge. Dessutom är det klarlagt att tillverkningen av kopior startar i samband med att Tillinge och Bodafabriken upphör. Kopiorna är mindre än originalen och oftast gröna eller bruna i glasyren. Formarna till dessa sparbössor finns kvar och ligger i tryggt förvar hos Gith Palmér i Torsås.
Kopiorna från Torsås var endast etikettmärkta.
Kopia Original Kopia Original
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012