AB Upsala Ekeby 1885-1977
Upsala Ekeby AB (Ekeby Bruk) grundades i Bondkyrka utanför Uppsala 1885. Bolagets första styrelse bestod av överste S.G.R. von Bahr, Landskamrer J. Malmberg och Docent Å.G. Ekstrand. Som suppleanter valdes revisionssekreterare C.F.O. von Bahr och häradshövding Fr. Holm. Hela bolaget med tegelbruk, kakelfabrik, fasta och lösa inventarier hade dittills kostat 180.000 kr.
Familjen von Bahr kan förmodligen betraktas som initiativtagare till bolaget. De var av adlig släkt och härstammade från tyska Pommern. Många av dem hade högt uppsatta positioner i Uppsala, bl.a. överste Carl von Bahr som förutom att vara brukspatron vid Upsala Ekeby, även arbetade som revisionssekreterare vid Uppsala Läns Domsaga och satt som ordförande i stadsfullmäktige. Men von Bahrs liv fick ett abrupt slut den 21 september år 1900. Mitt under pågående möte i stadsfullmäktige och med sin ordförandeklubba i handen, fick han ett slaganfall och segnade död ner i ordförandestolen. Nyheten om hans hastiga bortgång spreds med beklagande i Svenska dagstidningar. Han hade bara några månader tidigare begärt avsked med pension. 
1887 inleddes tillverkning av hushålls-, nytto- och prydnadsföremål i keramik och i juli samma år presenterades de första föremålen via en utställning i expositions- och försäljningslokalen vid S:t Eriks torg i Uppsala. 

Upsala Ekeby växer oavbrutet och blir med åren en allt större koncern. De köper upp flera konkurrerande fabriker runt om i landet, både stora och små. Några som kan nämnas är St. Eriks Lervarufabrik, Karlskrona Porslinsfabrik, Gefle Porslinsfabrik, AB Lerindustri Örebro (som blir Örebro Fajansfabrik), Steninge Keramik, Hackefors, Kosta-Boda m.fl, listan kan göras lång.
I början av 1970-talet kan man ana slutet för Upsala Ekeby och avvecklingen av den nästan hudraåriga verksamheten påbörjas. 1977 läggs den sista anläggningen ner. För bäst information om stämplar och signaturer, klicka på respektive konstnär längre ner på sidan eller gå till Grödinges hemsida och titta under rubriken UE-Boken.
Fabriken   Foto: Paul Sandberg Bildkälla: Upplandsmuseet Fabriken   Foto: Paul Sandberg Bildkälla: Upplandsmuseet
Verkstaden  Foto: Henri Osti   Bildkälla: Upplandsmuseet Verkstaden  Foto: Paul Sandberg Bildkälla: Upplandsmuseet
Verkstaden  Foto: Paul Sandberg Bildkälla: Upplandsmuseet Verkstaden  Foto: Paul Sandberg Bildkälla: Upplandsmuseet
Dekoratörer  Foto: Paul Sandberg Bildkälla: Upplandsmuseet Dekoratörer  Foto: Paul Sandberg Bildkälla: Upplandsmuseet
Målarsalen  Foto: Gunnar Sundgren Bildkälla: Upplandsmuseet Målarsalen  Foto: Henri Osti Bildkälla: Upplandsmuseet
Konstnärer och formgivare vid Upsala Ekeby

Alberius, Olle Forseth, Einar Lundberg, Sigrid Philipsson, Britt Trolle, Rolf
1971-1977 1917-19 1971 1960-talet 1920-talet
Andersson, Göran Freymann, Paula von Luterkort, Einar Hyonsun, Rhee Törning, Einar
1960-1967 1962-1963 1931-1932 1963-1965 1930-talet
Atterberg, Ingrid Godenius, Ragnhild Lönegren, Gertrud Rosenqvist, Anita Uherova, Francis
1944-1963 1910-talet 1930-talet 1969-1970 1940-talet
Bergsten, Lars Göransson, Viking Nerman, Einar Runeborg, Greta Wallin, Ester
1970-talet 1950-52 1910-talet 1938-1941 1969-1971
Blomberg, Kjell Hansson, Nils E Nilsson, Lizzie Elvira Simmulson, Mari Warh, Mira
1953-1957 1930-40 talet 1935-1939 1949-1972 1950-talet
Brodier, Kristina Hedenström, Evald Nylund, Gunnar Skawonius, Sven Erik Wibom, Maggie
1971-1972 1940-50 talet 1960-70 talet 1935-1939  1953-1958 1936-1938
Burmeister, Gabriel Kaasinen, Taisto Oldfors, Hjördis Sundeman, Olof Wåreus, Birgitta
1921-1922 1953-1961 1952-1959 1926-27 ÖF 1928 UE 1967
Clough, Dorothy Krogh, Henrik Ollers, Edvin Syrén, Eddy Yourstone, Irma
1954-1967 1920-talet 1917-1918 1950-talet 1970-talet
Ebeling, Allan Lindman, Bruno Percy, Arthur Ternell, Berit Östergren, Harald
1928-1930 1966-1971 1935-1946 1960-talet 1923-1947
Fahlcrantz, Eva Lindstrand, Vicke Pettersson, Harald Thomson, Anna-Lisa -
1969-1971 1942-1950 1880-1930 talet 1933-1952 -

                 

Annons från Upsala Ekeby anno 1894

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012