Varbergs Stenkärlsfabrik 1906-1939

John Sallén, föddes i Västra Sallerup Skåne den 16 september 1859. Han var från början knuten till jordbruket och drev bl.a. en gård i Värmland innan han flyttar till Göteborg där han får arbete på Söderströmska Stenkärlsfabriken. 1905 flyttar han till Varberg och året efter grundar han Varbergs Stenkärlsfabrik, eller Stenkärlsfabriken Varberg som den först hette. Leran kom från Norge och glasyrerna från Tyskland.
Fabriken gick redan från början bra och tillverkningen som i huvudsak bestod av vanligt hushållsgods som exempelvis krukor, skålar och krus såldes i stor volym över hela landet. Han hade periodvis även hjälp av Agda Österberg och Adina Sand. John gifte sig med Nanny (Andrea Josefina) Broman 1923, hon blev senare en uppskattad person inom Varbergs Turistnäring. 
1933 efter en tids ekonomiska problem, överlåter John fabriken till sina medarbetare Åke Pettersson, Ludvig Appelgren och Thor Andersson. De utökade sortimentet men hade redan från början svårt att få lönsamhet i företaget.
      När andra världskriget bryter ut 1939 så upphör de viktiga leveranserna från Tyskland och Norge och utan dessa kan inte tillverkningen fortsätta. Fabriken läggs ner under vintern 1939-40. Både John och Nanny avslutade sina dagar i Varberg. John den 12 februari 1951 och Nanny den 21 januari 1960.
Annons, tidigt 1900-tal Arbetsstyrkan vid stenkärlsfabriken. Foto: Gustaf Björkström

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012