Vittinge Keramik 1919-1924
Ett tiotal konstnärer med Gabriel Burmeister i spetsen går samman 1919 och startar en experimentell keramikverkstad i Vittinge utanför Uppsala. De som arbetade vid företaget, var förutom Gabriel Burmeister också Edvin Ollers, Ture Tideblad, Wilhelm Wieger, Jerk Werkmäster, Nils Engberg, David Tägtström, Birgit Afselius, Harald Östergren och Upsala Ekebys glasyrmästare Lars-Erik Larsson m.fl. Tillverkningen som gick under namnet Grafiafajanser och såldes genom det av Burmeister grundade företaget "Svensk Konsthandel", bestod av vaser, skålar, urnor och andra föremål, ofta med kraftigt framträdande mönster. Men företagets livslängd blir kort och all tillverkning upphör i samband med "Vittinge Lervarufabriks" likvidation 1924. 
De flesta av konstnärerna hade andra uppdrag inom konst- och keramikindustrin. Gabriel Burmeister arbetade vid Upsala Ekeby 1921-22 och vid Bo Fajans 1922-24, Östergren vid Upsala Ekeby 1923-24. Glasyrmästare Lars Erik Larsson återvände till Upsala Ekeby för att något år senare förflyttas till Örebro Fajansfabrik. Jerk Werkmäster var upptagen med Hantverksutställningen i München 1922 och Göteborgsutställningen 1923. Edvin Ollers var den enda som då inte hade några andra uppdrag. Företagets korta livslängd gör att föremål från Vittinge är relativt sällsynta.
Exempel på föremål och signaturer från Vittinge Keramik

Föremålen från Vittinge signerades med ett "W", ett modellnummer samt ordet Vittinge i halvbåge.

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012