Välkommen till Signaturer.se
Här hittar du information om många av de Svenska porslins- och keramiktillverkarna. Allt från de större fabrikerna till den enskilde krukmakaren. Du hittar även några av de större Europeiska tillverkarna. Till din hjälp har du ett person- och företagsregister, samt ett register för namn- monogram- och bokstavsignaturer. Hoppas du hittar det du söker.
   En digital uppslagsbok om Svenska och Europeiska Porslins- och Keramiktillverkare
Här hittar du ett register som omfattar Svenska keramik och porslinstillverkare, allt från större fabriker till enskilda kruk- och kakelugnsmakare. Du hittar även designers, formgivare och skulptörer m.fl.

Här hittar du ett urval av stämplar och signaturer från de vanligaste porslins- och keramiktillverkarna i Norden och övriga Europa.
Ibland är föremålen bara signerade med ett namn eller några bokstäver. Här hittar du en alfabetisk förteckning som kanske kan hjälpa dig att komma vidare och hitta tillverkaren eller den person som ligger bakom föremålet.

 Bengt Hanséns dokumentationer över kruk- och kakelugnsmakare i Svenska län,
landskap eller städer hittar du här >>                     
Uppdaterad med Värmlands län

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012