Royal Dux 1853-
Duxer Porzellanfabrik grundades i staden Duchcov 1853 och var en av de första fabrikerna i regionen Bavaria. Duchcov, eller Dux som staden först hette, ligger i västra delen av Tjeckoslovakien och området var väl lämpat för produktion av porslin då det råmaterial de behövde kunde utvinnas direkt på plats. Till sin hjälp att starta produktionen tog de duktigt folk från Thuringen, men det var inte förrän Eduard Eichler 1860 tog över fabriken som produktionen kom igång på riktigt.
Eduard Eichler döpte om fabriken till Eduard Eichler Thonwaren-Fabrik. Från början tillverkades föremål i terrakotta och fajans, ofta med majolikadekorer. De tog intryck av Royal Copenhagen, Worshester och Sevres och belönades med silvermedalj på Parisutställningen 1878. Försäljningen gick så bra att Eichler beslutade att satsa allt han hade i kapital och gjorde om företaget till Aktiebolag. Huvudkontoret förlades till Berlin. Efter omstruktureringen antogs namnet Duxer Porzellanmanufaktur A.G.
Från år 1898 började de producera Porslin och lyckades mycket bra. Under tidiga 1900-talet fick de både uppskattning och priser för sina produkter. År 1900 introducerades också den välkända trekantiga stämpeln i rött eller rosa. 
Under mellankrigstiden gick det däremot inte så bra för fabriken. Infrastrukturen hade förstörts under kriget, produktionen minskade och ekonomin var dålig. De hade därför svårt att finansiera nya modeller och designer. 
Efter andra världskriget ersattes den tyska arbetsstyrkan med inhemsk och de började utbilda människor via den egna skolan "State School of Ceramics". Företaget gick mot en ny vår och på 1950-talet hade de tagit tillbaka sin position i Europa och världen. 1992 bytte de återigen namn på fabriken, nu till Porcelánová Manufaktura Royal Dux Bohemia, A.S. och 1997 införlivades fabriken i den Tjeckiska Porslinsgruppen. Fabriken finns fortfarande kvar.

Stämplar och märkningar
När dessa stämplar användes perioden 1900-1918, förekom de ensamma utan tilläggsstämplar. 1904-1918 1904-1918 1912-1918
1912-1939 1912-1945 1918-1935 1918-1939 1918-1945
1918- 1938-1945 1947-1990 1953- 1993-
- Under Tysk okupation - - -
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012