Den Kejserliga Porslinsfabriken St. Petersburg 1718-
Peter Den Store grundar Den Kejserliga Porslinsfabriken i St Petersburg år 1718. Fabriken var mycket tidiga med att få fram s.k hårt porslin och de höll formeln hemlig under lång tid. Fabriken gick knackigt de första 50 åren, men under Katarina II lyckades de få fart på tillverkningen igen. De tillverkade porslin i mycket hög kvalité med stor inspiration från de Franska och Tyska fabrikerna. Fabriken byggdes ut i mitten av 1760-talet och de tog hjälp av duktiga modellskapare från bl.a Meissen. Under senare delen av 1700-talet hade de lagt beslag på många framstående konstnärer från mellaneuropa och nu strömmade det ut stora vackra serviser och praktpjäser från fabriken. Den Kejserliga fabrikens produktion håller mycket hög klass under större delen av 1800-talet och värderas högt.

I slutet av 1800-talet och in på 1900-talet sjunker kvalitén och i nutid håller fabrikens produkter inte högre kvalité än övriga fabriker i Europa.

Stämplar från Den Kejserliga Porslinsfabriken
Katarina II Paul I Alexander I Nikolaus I Alexander II Alexander III
1762-1796 1796-1801 1801-1825 1825-1855 1855-1881 1881-1894
Nikolaus II Gardnerperioden Lomonosov Lomonosov Lomonosov Lomonosov
1894-1917 1766-1892 Före 1991 Före 1991 Före 1991 Före 1991
Lomonosov Lomonosov Lomonosov Lomonosov Lomonosov Lomonosov
Före 1991 Före 1991 Före 1991 Efter 1991 Efter 1991 Efter 1991
Stämplarnas färg visar vilken kvalité porslinet håller. Det kan förekomma vissa avvikelser. Röd = 1:a kvalité, Blå = 2:a Kvalité, Grön = 3:e kvalité.
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012