Figgjo Fayence 1941-

Figgjo Kraftselskap AS grundades 1941 av Harald Lima och Sigurd Figved. Leran som inledningsvis användes hämtades på närliggande mark och transporterades till fabriken med hjälp av häst och vagn. Leran, som inte var speciellt bra, ersattes i slutet av 1940-talet med bättre lera importerad från England. Men det är inte förrän efter krigsslutet 1946 då Ragnar Grimsrud kommer till fabriken, som tillverkningen tar fart på allvar. Mycket på grund av Grimsruds nya modell och dekorutveckling. Ett år senare 1949, övergår de till ren Fajanstillverkning och fr.o.m. 1950 går fabriken under namnet Figgjo Fajance AS.
Under 50-talet avstannar dock försäljningen, detta beroende på hård konkurrens från bl.a de Tyska porslinsfabrikerna. Försäljningen går ner och i sina försök att lösa de akuta problemen startas också tillverkning av Hotell och Restaurangporslin samt olika serier till Stormarknader. Den nya produktionen ger inte önskad effekt och allt slutar 1968 med en sammanslagning av Figgjo och Stavangerflint. Båda fortsätter dock som enskilda företag.
Stavangerflint läggs ner 1979 och 1996 köps alla aktier i bolaget av Stavanger Investering AS där Ole Rugland står som ensam ägare. På 2000-talet har det gått bättre för Figgjo och försäljningen har ökat. Företaget är fortfarande i drift.
Konstnärer och formgivare: Leif Ueland, Ingegerd Råman, Rolf Frøyland, Turi Gramstad Oliver, Constance Gaard Kristiansen, Olav Joa, Eli Oftedal Sømme, Hermann Bongard, Anne Linn Olsen, Inger Johanne Egeland Rodvelt, Berit Halvorsen, Trine Natskår, Jens Olav Hetland och Johan Verde.

Exempel på Stämplar och signaturer

Tack till Geir Flatøe för rättelser och tillägg i texten

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012