Fürstenberg 1747-
Fürstenberg är europas näst äldsta porslinsfabrik, det är bara Meissen som är äldre. Den 11 juli 1747 grundar Hertig Carl av Brunswick Porslinsfabriken i Fürstenberg och 1753 är produktionen i full gång. Fabrikens produkter blir snabbt populära vilket medför att de bygger ytterligare en fabrik i Brunschweig. Vid den nya fabriken arbetar de bara med dekorations- och porslinsmåleri. Hertig Carls familj släpper kontrollen över fabriken 1859 och därefter återfinns den i privat ägo. 1888 ombildas fabriken till aktiebolag.
Under hela 1800-talet präglas fabrikens produkter av högklassigt måleriet, mycket tack vare de duktiga porslinsmålarna Johannes Zechinge och Johann Friedrich Weitsch. Tanken att bygga en fabrik enbart för måleri hade betalat sig bra.
Fabriken har under åren haft olika ägarstrukturer vilket också medfört att fabriken bytt namn några gånger. 1747-1807 hette fabriken Herzoglich Braunschweigische Porzellan Manufaktur, 1807-1813 Königliche Porzellanmanufaktur, 1813-1876 Herzoglich Braunschweigische Porzellan Manufaktur, 1876-1956 Fürstenberger Porzellanfabrik AG och slutligen från 1956 Fürstenberg Ehemalige Herzoglich Braunschweigische Porzellanmanufaktur GmbH AG.
Fürstenberg är en av få gamla fabriker i Tyskland som ännu finns kvar och är i drift. Även om fabriken haft många namn och ägare, så har de aldrig ändrat den ursprungliga loggan. "F" står för Fürstenberg och har alltid funnits med i stämpeln.

      Stämplar
1753-1760 1753-1760 1753-1760 1753-1760 1753-1760 1753-1760 1760-1770 1760-1770
1760-1770 1760-1770 1760-1770 1760-1770 1760-1770 1760-1770 1760-1770 1760-1770
1760-1770 1770-1790 1770-1790 1770-1790 1770-1790 1770-1790 Biskvi 1771-1815 1790-1820
1790-1820 1790-1820 1790-1820 1790-1820 1820-1860 1820-1860 1820-1860 1820-1860
1860-1900 1860-1900 1860-1900 1860-1900 1860-1908 1860-1908 1860-1908 1906-1918
1906-1918 1906-1918 1906-1918 1906-1918 1918-1966 1918-1966 1918-1966  Från 1966
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012