Imenau Graf von Henneberg 1777-
Historien om Porslinsfabrik Ilmenau Graf von Henneberg är en lång historia. Ursprunget ligger i en fabrik som startades 1777. Fabrikens namn var Fürstlich Sachsen Weimar Porzellanfabrik, grundad av affärsmannen Christian Zacharias Gräbner. Efter vissa turer och finnansiella problem så övertas fabriken av Friedrich Christian Nonne. Nonne byter namn på fabriken till Ilmenauer Porzellanfabrik Nonne & Roesch. 1836 är det dags för ny ägarstruktur och nytt namn på fabriken. Nu tar de bort namnen Nonne & Roesch, och fabriken namn ändras återigen, nu till Ilmenauer Porzellanfabrik G.m.b.H.
Fabriken har en stabil period fram till 1930, men efter den ekonomiska crashen i USA så drabbas de av stora försäljningsproblem. Problemen är så stora att det inte längre lönar sig att driva verksamheten vidare.
1930 läggs verksamheten ner och de anställda får lämna sina jobb. Det var inte frågan om någon konkurs, så det kapital som fanns delades lika mellan direktörerna. Många och långa diskussioner resulterar i att några av de tidigare ägarna väljer att starta om hela verksamheten under nytt namn och med ny ägarstruktur. Fabriken går därefter under namnet Porzellanfabrik Graf von Henneberg A.G. Platsen där fabriken låg tillhörde familjen Henneberg med Hertigen i spetsen och de ägde i sin tur Porslisfabriken Henneberg & Co i Gotha, men när det handlar om Porzellanfabrik Graf von Henneberg, fanns de inte representerade. Nämnas bör att Henneberg & Co i Gotha och Porzellanfabrik Graf von Henneberg A.G. är två helt skilda fabriker men med liknande namn.
1949 är Tyskland ett delat land och efter kriget hamnar fabriken på den Östtyska sidan. Efter krigsslutet anpassas produktionen till att tillfredställa den socialistiska delen av Tyskland och de börjar också tillverka gods i mycket hög kvalité. Hela det Östtyska parlamentet var försett med porslin från fabriken. 1949 bytte de också namn på fabriken till Henneberg Porzellan Ilmenau. 1977 genomfördes en större upprustning av fabriken och i samband med detta gav de ut en serie porslin med anknytning till sitt 200 års jubileum.
Så småningom återförenas Tyskland och 1990 återtar de namnet Graf von Henneberg Porzellan. 2001 drabbas fabriken av stora ekonomiska problem då en långivande bank säger upp alla lån. Detta blir droppen, fabriken går in i likvidation. En av ägarna, Rolf Frowein, var inte beredd att ge upp. Han var fast besluten om att fortsätta tillverka porslin. Han grundade Neue Porzellanfabrik Ilmenau, tog över namnet Graf von Henneberg och den tidigare fabrikens tillgångar. Fabriken är fortfarande i drift 2012.

Stämplar och signaturer från hela fabrikens historia
1792-1800 1792-1800 1792-1800 1792-1800 1800-1808 1808-1836
Fredrich Christian Nonne Ilmenau Fredrich Nonne Ilmenau Nonne & Roesch
1903 1903-1930 1903-1930 1903-1930 1970 - Datum saknas
Ilmenau Ilmenauer Porzellanfabrik Ilmenauer Porzellanfabrik Ilmenauer Porzellanfabrik
Datum saknas 1931-1934 1934-1949 1934-1949 1934-1949 1934-1949
Vapensköld i stämpeln introduceras
1934-1949 1934-1949 1934-1949 1934-1949 1934-1949 Endast 1977
På Coboltporslin På Coboltporslin 200-års jubileum
1977-1990 1977-1990 1977-1990 ca 1990 Från 1990 Från 1997
Östtyskland Östtyskland Östtyskland Sista Östtyska stämpeln Efter Tysklands återförening Efter Tysklands återförening
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012