Vad betyder Importstämpeln och varifrån kommer föremålet ?

I stora drag kan man påstå att Importstämpeln förekom flitigast under första halvan av 1900-talet, även om det finns exempel på Importstämplar både före och efter. En del tror att färgen eller storleken på importstämpeln kan peka på när det är tillverkat eller viket land det kommer ifrån, men så är inte fallet. Importstämpelns användning och förekomst är svår att utreda och mycket är fortfarande en gåta.
Förekomsten av porslinsfabriker i Bayernregionen var mycket stort och många ägnade sig åt att producera billigt porslin för export till andra länder, den delen av produktionen märktes ofta med ordet "Import". De flesta hade naturligtvis också tillverkning av porslin av bättre kvalité, men genom att använda av importstämpeln undvek de att förknippa fabrikens namn med den billigare delen av produktionen. Det kom också mycket från Kina och Japan som bara var märkt import.
Många tyska fabriker sålde porslin i halvfabrikat till porslinsdekoratörer i andra länder, naturligtvis också till porslinsmålare i Sverige. Dessa föremål kan ibland bära importstämpel, med eller utan porslinsdekoratörens namn. I Sverige beslutades kring 1950 att allt importerat porslin skulle vara märkt med ursprungsland, vilket gjorde att importstämpeln mer eller mindre försvann och ersattes med exempelvis "Made in Germany", "Made in Japan" o.s.v.
En annan omdiskuterad stämpel är "Terra". Den användes flitigt av bl.a. Japanska och Tyska tillverkare och ersatte ibland importstämpeln. Vad Terra står för i detta sammanhang har inte gått att utreda, men den användes på samma sätt som "Importstämpeln". Sammanfattningsvis kan man säga att allt porslin som bara är märkt med ordet "Import" eller "Terra" har kommit till Sverige före 1950. Varifrån det kom och var det gjordes är oftast höljt i dunkel, men Bayern och Asien stod för en betydande del, det är klarlagt.
Närliggande information om importporslin

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012