Vad betyder det när det bara står "Made in Germany" på ett föremål ?
Porslin stämplat Made in Germany var från början tänkt att bara visa varifrån porslinet kom, men på vissa håll användes denna märkning i helt andra syften. Många producenter av enklare porslin hade av naturliga skäl ingen anledning att märka sina produkter. De ville inte förknippas med dåligt porslin av låg kvalité. Det porslin de producerade skickades på export i stora mängder och ingen visste varifrån det kom, eller vem som tillverkat det. 

Nya regler skulle sätta stopp för detta. I England 1887 bestämdes att allt porslin skulle märkas med ursprungsland. Syftet var att få bort importen av billigt omärkt porslin. Att ursprungsmärka porslin skulle också gynna den inhemska marknaden och de egna fabrikerna, trodde man. USA följde efter och bestämde samma sak 1890.
I Sverige infördes denna regel kring åren 1948-1950. Det uppstod emellertid ett problem med detta. Eftersom ursprungsmärkningen inte reglerades som det var tänkt, så kom till slut hela märkningen "Made In.." att bli ett eget varumärke. De hade nämligen glömt att skriva in i bestämmelserna att tillverkande fabriks namn också skulle finnas med i märkningen. Nu blev det bara "Made in..".
Detta öppnade dörrarna för många lågprisproducenter. Istället för att sälja billigt omärkt porslin som alla viste var av sämre kvalité, kunde de nu märka sina varor med exempelvis "Made in Germany", "Made in Japan" eller något annat ursprungsland.
Varan fick helt plötsligt lite bättre status med denna märkning. Eftersom Tyskland var stora producenter av porslin, så var det många som nu tog chansen att producera billigare. "Made in Germany" var ju bättre än ingen märkning alls. Det som Engelsmännen avsåg skulle bli en kontroll, hade istället motsatt effekt. 
En Tysk fabrik som pekats ut för att flitigt ha använt sig av denna märkning, är Gerold Porzellan i Bavariaregionen. De hade en produktion på över 10.000 modeller av prydnads och huhållsgods och detta lågprisporslin såldes i stora mängder under åren 1937-1960, endast märkt "Made in Germany". Observera att producenter i Tyskland inte var ensamma att ta vara på denna möjlighet, det fanns som tidigare nämnt även producenter i Asien, Italien, Polen, Holland m.fl. som också använde sig av denna märkning.
"Made in Germany" tillsammans med fabrikens namn
Det är viktigt att inte blanda ihop märkningarna. En majoritet av porslinstillverkarna i Tyskland använde sig av märkningen "Made in Germany" tillsammans med sitt fabriksnamn. Tillverkarens märkning kunde vara stämplad i godset eller i form av en etikett med fabriksnamnet. I dessa fall handlar det om produktion av god kvalité. Dessa tillverkare tillhör naturligtvis inte den grupp som använde märkningen "Made in Germany" i andra syften.
Åren 1887-1949 märktes allt Tyskt porslin som gick på export med "Made in Germany". Efter Andra Världskriget 1949-1990, märktes porslinet från Östtyskland "Made in GDR" och i övriga Tyskland "Made in West Germany". Dessa märkningar kunde förekomma med eller utan tillverkarens namn. Efter 1990 märks allt exportporslin åter igen med "Made in Germany" och nu finns nästan alltid fabrikens namn med i märkningen.
Exempel på stämplar - Made in Germany

 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012