Meissen 1710-
Meissen grundades 1710 och var den första fabriken i Europa som lyckades framställa riktigt Porslin. Hela 1700-talet var en guldperiod för Meissen, då framställdes mängder med kvalitetsporslin i form av prydnads- och bruksporslin. Mycket av inspirationen hämtades från Frankrike. 1800-talet var en mellanperiod, förekom inte speciellt mycket nyskapande. Det som producerades var mest kopior från tidigare tillverkning. Från ca 1920 skapades återigen nya former och föremål, speciellt figuriner. Fabrikens tillverkning tog ny fart. Från början ägdes fabriken av King of Saxony och kring 1830 övergick ägandet till State of Saxony.
Meissen Porslinsfabrik
Efter andra världskriget skickades större delen av fabrikens utrustning till Sovjetunionen, men 1946 lyckades de återuppbygga fabriken i Tyskland och ägandet fördelades lika mellan Sovjet och några privata aktieägare i Tyskland. Nästan allt som producerades under efterkrigstiden skickades till Sovjet, detta beroende på att de ville ha viss stabilitet i tillverkningen. När Tyskland delades 1950 gick ägandet tillbaka till Tyskland (DDR).
Meissen lyckades sedan bra och blev ett av de mest framgångsrika företagen i Östra Tyskland. När Tyskland sedan återförenades 1990 flyttades produktionen tillbaka till State of Saxony och allt var därmed återställt till hur det ursprungligen såg ut. Samtliga föremål tillverkade vid fabriken är gjorda för hand.

Dekoratörer i arbete kring 1960

Meissen stämplar
1710-1725 1710-1820 1720-1730 1721-1731 1723-1728
1720-1725 1725-1730 ca 1730 1730-1735 1730-1735
1737-1741 ca 1750 1750 ca 1750 ca 1763
1760-1770 1763-1774 1763-1774 1763-1774 1763-1774
1763-1774 1775-1780 1780 - 1774-1814 1774-1814
1774-1814 1774-1814 1774-1814 1774-1814 1774-1814
1774-1814 1806-1810 1806-1824 1830 ca 1840
1860 1860 1860 1860 1860
1860 1860 c 1900 c 1900 c 1900
c 1900 1924-1934 1924-1934 1924-1934 1900-t
 


Googlesök bara på signaturer.se           

Ronnie Gustafsson © 2012